Reportaże i zdjęcia

 

… naszych codziennych spraw, prowadź nas, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram

 

Życzę więc wam, aby wiara, która staje się naszym udziałem, była przez was krzewiona

 

Skąd tam się wzięłam, tak mną pokierowała Maryja, Matka Boża Bolesna

 

Rozważysz o Mojej miłości
w Najświętszym Sakramencie.
Tu jestem cały dla ciebie,
z duszą, ciałem i Bóstwem.
Ty wiesz, czego żąda miłość
– jednej tylko rzeczy,
to jest wzajemności... (Dz. 1770).

 „Zaczerpnij u źródła…”

            Apostolstwo Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej, w ramach którego od 2002 roku działa Rodzina Pompejańska modląca się Nowenną Pompejańską, poszło w 2005 roku za głosem Nieba - „Zaczerpnij u źródła Bożego Miłosierdzia”. Od tamtej pory gromadzimy się w Imię Chrystusa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. W piątkowy wieczór 22 listopada 2019 roku rozpoczęliśmy 15 rok systematycznych nocnych czuwań. Biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, przewodniczył Mszy św. w koncelebrze ks. dr Zbigniewa Bielasa - kustosza sanktuarium, ks. kan. Aleksandra Wójtowicza – dyr. sanktuarium i ks. Waldemara Niemca z parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej.

 Pielgrzymujemy tu zwykle co dwa miesiące, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Dołączają do nas małe grupki z Archidiecezji Katowickiej i pojedyncze osoby nawet z odległych diecezji i z samego Krakowa.

Nasze intencje

Przywozimy tu swoje intencje zapisane na „twardym dysku” serca i cały ten obolały świat, przesiąknięty brudem nieprawości, grzechu i zła. Wytrwale modlimy się razem o wiele ważnych spraw: o świętość duchowieństwa, świata; w intencjach papieża Franciszka i papieża seniora Benedykta; o nowe charyzmatyczne powołania do służby w Kościele; o miejsce dla Boga w naszym narodzie, zwłaszcza w sercach dzieci i młodzieży; o łaskę nawrócenia dusz oziębłych; o radość życia wiecznego dusz w czyśćcu cierpiących. Nade wszystko prosimy Jezusa Miłosiernego, abyśmy byli Jego prawdziwymi uczniami, aby w nas żyło to samo pragnienie, co Jego pragnienie - aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.

Moc Koronki i Nowenny do Miłosierdzia Bożego

 Przyjeżdżamy do „źródła”, bo z niego wszelka łaska tryska, bo w codzienności potrzebujemy odwagi, mądrości, czujności, nieustannego naszego nawracania się, aby w każdym dniu życia toczyć bój o dusze. Dusze, które szydzą z Ewangelicznych prawd wiary, depczą Przenajdroższą Krew Jezusa, drwią ze Świętych wizerunków. Toczyć bój o dusze, które zatraciły zdolność odróżnienia dobra od zła, hamować nienawiść, hamować niszczenie obrazu Boga w sercach dzieci i młodzieży, a szczególnie ratować dusze konających, którze do końca walczą z Bogiem.

Przyjeżdżamy, aby właśnie w tym miejscu, w noc czuwania, odmówić dziewięć razy znaną nam Koronkę do Miłosierdzia Bożego w połączeniu z Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Nowenną, którą sam Pan Jezus podyktował św. Faustynie oraz sposób jej odmawiania (Dz.1209). Nowenną, która zwykle jest odmawiana począwszy od Wielkiego Piątku do soboty przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Tworzymy też tzw. Koła koronkowe - gdzie każdy z członków odmawia codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz jeden dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego. Dlatego w tę noc czuwania modlitwą nowenny, w łączności ze św. Faustyną - przez gorzką mękę Pana Jezusa do zdroju miłosierdzia sprowadzamy dusze, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. Razem adorując powierzamy Miłosierdziu Boga poszczególne grupy osób, o których mowa w nowennie - a zatem cały świat. (Strona internetowa na której można znaleźć informacje na temat kół koronkowych: www.jezuufamtobie.pl)

Słowa Homilii biskupa Pindla

Umocnieniem dla nas w czynieniu miłosierdzia były słowa bp. Romana Pindla wypowiedziane w ten piątkowy listopadowy wieczór. To niezwykłe dzieło, które nieustannie rozwija Was duchowo, umacnia w modlitwie za cały świat i jest dowodem miłości do Boga i bliźnich. Ksiądz Biskup wskazywał na różne postawy, którymi można zareagować na zło, ból i grzech w otaczającym nas świecie. Wśród możliwych zachowań wymieniał dochowywanie samemu wierności wobec Boga i Jego przykazania, czynne występowanie przeciw gorszycielom i odstępcom albo też podejmowanie z innymi modlitwy. Zaznaczył: to dobrze, że dostrzegacie w świecie wiele zła, a odpowiadacie na nie krucjatą modlitwy, Różańca, Koronki, postu. To dzieło Apostolstwa Dobrej Śmierci i Nowenny Pompejańskiej skupia ludzi przekonanych, że potrzeba wiele wspólnej modlitwy dla ratowania ludzi, którzy nie żyją tak, jak żyć powinni. Potrzeba gromadzenia się sprawiedliwych dla wspólnego działania przeciwko złu – mówił bp. Pindel i dodawał: Bardzo dziękuję za każdą i każdego z was, którzy przybywacie na to czuwanie, bo jest o co się modlić.

Słowa bp. Romana Pindla jak i ks. dr Zbigniewa Bielasa, kustosza, zobowiązały do pielęgnowania i kontynuowania zapoczątkowanego 15 lat temu wspólnego dzieła modlitwy i ofiarowania czasu w źródle miłosierdzia. Dzieła, które zmienia nas, zmienia ludzi polecanych Bogu i wyprowadza dusze z ciemności do światła.

I... zaproszenie dla Ciebie

Jezus Chrystus, nieskończona Miłość Miłosierna czeka z otwartymi ramionami na Ciebie. Skorzystaj i ty z Jego mocy. Dołącz do wspólnoty - jak mówimy - współczesnych Szymonów Cyrenejczyków, którym niestraszne są trudy nocnego czuwania, zmęczenia. Do Szymonów gotowych nieść krzyż tych, którzy wymazali ze swej świadomości pojęcie grzechu, aby i oni dostrzegli perspektywę życia w bliskości z Jezusem. Patrz, jak modlisz się sam to pali się jedna „słomka”, jak modli się wspólnota to „płonie stóg”. Drogi Czytelniku, nie odkładaj zaproszenia, które jest kierowane z miłości Jezusa do Ciebie, nie wymawiaj się nie usprawiedliwiaj się, ale proś Jezusa o laskę otwarcia się. Nasze najbliższe nocne czuwanie rozpoczynające się o godzinie 20,30 dnia 14/15 lutego, kolejne 3/4 kwietnia, 26/27 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w kaplicy św. s. Faustyny.                     

Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! Niech te słowa Świętego Jana Pawła II z inauguracji pontyfikatu również będą dla ciebie zachętą.                       

Lidia Wajdzik

 

zobacz też

oraz

 

Miłość wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam  dany

 

Nad wsią góruje okazała świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pogórzu. Jej wnętrze emanuje świętością, pachnie różańcem.

 

Słowo Boże wygłoszone przez Księdza Marcina pozwoliło nam pojąć życie i śmierć, jako błogosławieństwo,

 

Tumsifu Yesu Kristo… milele, milele Amina…
tym Bożym pozdrowieniem w j.suahili, pięknym uśmiechem, podaniem dłoni,....

 

 Pragniemy Święty Mikołaju bardzo pięknie podziękować za Twoje Ewangeliczne życie, życie wypełnione prawdą, czynem i miłością.

 

Tak, już od 15 lat wspólnoty Apostolstwa nie tylko z naszego regionu, a nawet z Republiki Czeskiej, 

 

„Święty Mikołaju, który w pierścieckim wizerunku od wieków odbierasz cześć jako źródło cudów, pocieszyciel strapionych i lekarz chorych

 

Irek ma kogoś “na Górze”, kto się nim opiekuje i żeby tego w życiu nie zaprzepaścił – te słowa skierował do rodziców lekarz

 

Kilkanaście wspólnot z różnych okolic gromadzi się co roku na dniu skupienia, by modlić się i wypraszać potrzebne łaski dla chorych, potrzebujących i dla tych, którzy odeszli od Boga.

 

Przyjeżdzamy tu, co roku w ostatnią sobotę listopada, aby w tych niespokojnych czasach, budzących w naszych sercach zatroskanie o przyszłość naszą, naszych rodzin

 

dnia 06.10.2016r. wyruszyła ze Skoczowa pielgrzymka do tronu Królowej Pokoju do Medjugorja

 

Uwielbiając Boga w tajemnicy wcielenia i składając cześć Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi  modlitwą Anioł Pański rozpoczęliśmy  nasze spotkanie.

 

Proboszcz rzymsko-katolickiej parafii Bożego Ciała w Jabłonkowie, w Republice Czeskiej, postanowił na prośbę tych parafian utworzyć wspólnotę SPOLEČENSTVÍ MATKY BOŽÍ PATRONKY ŠŤASTNÈ SMRTÍ.

 

Piękny czas rekolekcji, dar Boga, czas Jego łaski, Jego przejścia przez nasze życie, przez nasze serca; czas przemiany, oczyszczania. Odpoczynek z Panem Bogiem,

 
…w pierścieckim kościele słucha próśb wiernych wciąż … Mikołaj święty…
 
Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu jest jedynym w Polsce sanktuarium słynącym nadzwyczajnymi łaskami za wstawiennictwem św. Biskupa z Myry
 
Potartą chusteczkę można przykładać na obolałe, zranione miejsca
 
Nasza dzisiejsza obecność, modlitwa, piękniejące góreckie sanktuarium, tak liczne rzesze nawiedzających je, rekolekcje i dni skupienia, przeżywane tutaj pod okiem i sercem Maryi, świadczą, że słowa prymasowskiego polecenia zapadły nam jakoś w serce i pamięć i że je po prostu podjęliśmy.
 
Pakujemy ten drugi tobołek i w imię Boże z różańcem w ręku wyruszamy. Żar wciska się w autokar, dźwięczą wielokroć z wiarą powtarzane słowa: " Święta Maryjo Matko Boża , módl się za nami..."
 
... spotkali się już XV raz w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie, aby wspólnie się modlić wielbiąc Jezusa i Maryję, powierzyć Naszej Patronce trudne problemy do rozwiązania, prosząc o potrzebne łaski.
 
Warto tutaj też wspomnieć, że wspólnota ma wielkiego wystawiennika w niebie św. Jana Pawła II. Blisko 20 lat temu w Skoczowie na Apostolstwie spoczęło papieskie błogosławieństwo

 czytaj również "Gwiazdka Cieszyńska" - Troszczą się o zbawienie duszy

 

 czytaj również 

"Gwiazdka Cieszyńska" - Wręczyli Statuetki św. Mikołaja

                                            - Św. Mikołaj i dobra śmierć

             "Gość Niedzielny" - ADŚ na Dniu Skupienia w Pierśćcu

 

 
śpiewali (modlili się) każdego dnia, w swojej wspólnocie, uczestnicy rekolekcji wielkopostnych, członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji bielsko-żywieckiej i Archidiecezji katowickiej,
 
Cieszę się bardzo z prężnego rozwoju Apostolstwa Dobrej Śmierci na naszym terenie, a o ile wiem dobrze, to w naszej diecezji działa aż w pięćdziesięciu wspólnotach parafialnych. I centrum tego charyzmatu znajduje się właśnie w Skoczowie.