Reportaże i zdjęcia » Święty Mikołaju Patronie…XIX dzień Skupienia ADŚ

Święty Mikołaju Patronie…

            … naszych codziennych spraw, prowadź nas, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram… ta pieśń towarzyszy wspólnocie Apostolstwa Dobrej Śmierci od dziewiętnastu lat. Co roku czekamy na ten wspólnotowy dzień modlitwy, czekamy na ostatnią sobotę listopada, aby w Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu uwielbiać Pana za to, że dał nam tak możnego Patrona. Pielgrzymujemy, aby składać nieustanną cześć temu Cudotwórcy, który chroni od zła, uzdrawia dusze i ciało, ratuje od zguby wiecznej zatwardziałych grzeszników i prosić Go, aby przywrócił jedność w Kościele Bożym, pokój na świecie i aby czuwał nad nami, naszymi rodzinami i nad naszym narodem.

            Dziewiętnasty Regionalny Dzień Skupienia, mimo pandemii, zgromadził wiele wspólnot ADŚ na czele z ks. Grzegorzem Górnikiem dyr. krajowym ADŚ i kilkudziesięciu Kapłanów. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji. Na początku Eucharystii przekazał słowa pozdrowienia bp. Romana Pindla, a także podziękowania za modlitwy w intencji diecezji i za kapłanów. – Dziś mamy kolejną okazję do tej modlitwy za wstawiennictwem tak potężnego świętego, będącego patronem naszej katedry w Bielsku-Białej oraz katedr w Elblągu i Kaliszu. Jesteśmy w miejscu, które jest najważniejszym i największym sanktuarium św. Mikołaja w Polsce – mówił ks. Studenski. Przypomniał, że ten święty uznawany jest za niezwykle potężnego orędownika, stawianego tuż po Matce Bożej. – Pan Bóg nie potrzebuje pośrednictwa świętych; to nam łatwiej jest dzięki nim otworzyć się na Boże łaski, które są nam dane po to, byśmy wytrwali w dobru, przy Bogu – tłumaczył kaznodzieja. – Dziękujemy, że ta sztafeta modlitwy, zawierzenia i głębokiej nadziei trwa nieprzerwanie – mówił ks. Marcin Wróbel, diecezjalny moderator ADŚ. Na zakończenie Eucharystii ks. Studenski poświęcił statuetki św. Mikołaja, które przyznawane są co roku za szczególne zaangażowanie w rozwój misji ADŚ.

            Rozpoczynając ceremonię wręczenia przyznawanych po raz 13. statuetek świętego Mikołaja - ks. Marcin Wróbel mówił: dziś chcemy też wyrazić wdzięczność za zaangażowanie w krzewienie idei Apostolstwa Dobrej Śmierci. Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała Statuetkę: ks. kan. Jackowi Wójcikowi– proboszczowi parafii Świętego Jana Chrzciciela w Rudzicy oraz zelatorkom: Anieli Popowicz z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, Jadwidze Morawskiej z parafii Świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie Mnisztwie i Janinie Radosz z parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie.

            Przyjął się już zwyczaj, że poświęcone w Pierśćcu statuetki peregrynują do rodzin, zwłaszcza do ludzi chorych.

            W imieniu wspólnot ADŚ zachęcamy do nawiedzenia tego pięknego Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu koło Skoczowa. Jest to jedyne w Polsce sanktuarium słynące nadzwyczajnymi łaskami wyproszonymi za wstawiennictwem św. Mikołaja. W każdy poniedziałek miesiąca odprawiana o 18-tej jest Msza św., a po niej modlitwa z wyczytywaniem indywidualnych próśb kierowanych do Boga za jego wstawiennictwem.

26 listopada 2022 roku będzie to już XX Regionalny Dzień Skupienia u św. Mikołaja w Pierśćcu.

             Kult Świętego Mikołaja jest wciąż żywy, przyjedź, nie odkładaj, a przekonasz się o Jego potężnym orędownictwie.

Lidia Wajdzik ADŚ