Reportaże i zdjęcia » SERCE JEZUSA HOJNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY GO WZYWAJĄ - Łagiewniki 24.06.2022

SERCE JEZUSA HOJNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY GO WZYWAJĄ

24 czerwca 2022, w Święto Najświętszego Serca Jezusowego, wspólnota ADŚ diecezji bielsko-żywieckiej kolejny raz wyruszyła na czuwanie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Było to już 76. czuwanie, tym razem jednak nie nocnejak zwykle.

Czuwanie to było nadzwyczajne, bo i czas mamy nie zwyczajny. Trwa wciąż zbrodnicza wojna na Ukrainie, nasilają się ataki na Kościół Chrystusowy i jego kapłanów.

Bezczeszczone są świątynie Pańskie i to nie tylko jako budowle, ale także jako rozrzucone po ulicach ludzkie ciała, które są przecież świątynią Ducha Świętego. Na naszych oczach trwa walka na śmierć i życie o dusze ludzkie, które tak często stają nagle nieprzygotowane na Boskim sądzie. A przecież zadaniem ADŚ jest nieustanneczuwani e, by żadna dusza ludzka nie zginęła na wieki.

„Gdzież więc pomoc my znajdziemy? Gdzie łzy żalu ukoimy?  W Sercu Twoim tylko, Panie, i pociecha i wytrwanie.”

W Krakowie do naszej wspólnoty dołączyli się członkowie wspólnot ADŚ z Jastrzębia Zdroju, Chorzowa, Nowego Targu i okolicy, a nawet z diecezji rzeszowskiej.

Czuwanie nasze rozpoczęliśmy drogą krzyżową za kapłanów, których pragnęliśmy zawierzyć Sercu Jezusowemu i Jego Niepokalanej Matce, przynosząc im w ten sposób wsparcie. Arcybiskup Józef Michalik tak mówił o tym wsparciu: „Wielkość i moc posługi kapłana nie zależy od jego mądrości ani od jego strategii, ale wypływa z Łaski Bożej, którą ktoś musi wyprosić, wybłagać, a często wycierpieć”.

O godzinie 12.00 uczestniczyliśmy w bazylice w Eucharystii, którą sprawował ksiądz Waldemar Niemiec, opiekun bardzo młodej wspólnoty parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej, w koncelebrze z innymi kapłanami. Po Eucharystii kapłani zawierzyli Sercu Jezusowemu Ojczyznę i świat, błagając Boga o miłosierdzie i pokój na Ukrainie i w świecie.

Po przerwie na posiłek, o godzinie 15.00, w kaplicy świętej Faustyny uczestniczyliśmy wraz z siostrami w koronce do Bożego Miłosierdzia, a ksiądz Waldemar Niemiec zawierzył nasze wspólnoty ADŚ i nasze rodziny Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Jego Matki.

Czuwanie nasze zakończyliśmy, odwiedzając Sanktuarium Jana Pawła II ze śpiewem Jego ulubionej „Barki”. Wracaliśmy pełni ufności i przekonania, że Serce Jezusa jest rzeczywiście bardzo hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają. Słowa te były umocnieniem szczególnie dla naszej „leszczyńskiej” wspólnoty, która zostaje osierocona, bo zabierają nam księdza Waldemara Niemca.

Zelatorka ADŚ z parafii Chrystusa Króla, Bielsko-Biała, Leszczyny

Władysława