Reportaże i zdjęcia » W MOCY BOŻEGO DUCHA - rekolekcje ADŚ - Brenna 21-24.03.2019

W MOCY BOŻEGO DUCHA

"Owocem c i s z y jest modlitwa.
 Owocem modlitwy jest wiara.
 Owocem wiary jest miłość.
 Owocem miłości jest służba.
 Owocem służby jest pokój."
             (Matka Teresa z Kalkuty)

 

Miłość wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam  dany „ (1Rz 5,5).

         

Rekolekcje w milczeniu sercem, w otwarciu na łaskę … c i s z ą, w nadziei na obfite ich owoce... przeżywała liczna wspólnota osób, członków Apostolstwa Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej i diecezji katowickiej w Brennej w dniach: 21–24 marca 2019 roku, w ramach corocznej duchowej formacji w Ośrodku Spotkań im. św. Jadwigi Śląskiej; rekolekcje pod duchową opieką ks. Stefana Amielawskiego MSF duszpasterza krajowego ADŚ. Zatrzymała się … w ciszy przed Panem, Jemu zaufała... w swych sercach doświadczała:

 

MOCY Bożej MODLITWY,

 

gdy każdego dnia zgromadzona się w kaplicy domu rekolekcyjnego na Koronce do Ducha Świętego, na Godzinkach do Matki Bożej Bolesnej, Różańcu Pompejańskim, Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej, Apelu Maryjnym, modlitwie indywidualnej, na adorowaniu Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, piątkowej Drodze Krzyżowej i innych ...

 

Szczególnej Bożej MOCY doświadczała w codziennym spotkaniu z żywym Jezusem na EUCHARYSTII, dotykała wielkości Boga i uniżenia Chrystusa.

 

Boskiej MOCY EWANGELII i BOŻEGO SŁOWA – na Mszy świętej i rozważaniach konferencyjnych. Nauki ukazywały, iż mocą Ducha Bożego w nas jest życie wieczne; darowana miłość ukazuje wierzącym, jak wielka chwała czeka ich w niebie. Moc Ducha Świętego dotyka i umacnia trwających przy Jezusie.

 

Nauki rekolekcyjne pokazały też inną moc, moc współczesnego świata; moc, która jest zagrożeniem dla wierzących, gdy podważany zostaje na naszych oczach wkład Ewangelii w kształtowanie życia w różnych jego przejawach.

 

System wartości oparty na Ewangelii Jezusa Chrystusa i nauce Kościoła jest niszczony. Wyznacznikiem stają się kryzys prawdy, zagubienie, chaos we własnym wnętrzu, przymus posiadania, prywatyzacja moralności, upadek wartości, kryzys tożsamości; różne kryzysy dotykają też wspólnotę Kościoła.

 

 

Jako chrześcijanie z ewangelicznego skarbu wartości nie możemy rezygnować...Dlatego też swoim życiem będziemy starać się, wzmocnieni rekolekcyjnym pomnożeniem i zgłębieniem wiary, nadziei, miłości, odpowiadać na pytania …

 

 • Czy jestem otwarty na moc Ducha ?
 • Czy umiem powierzyć siebie Boskiej mocy Ewangelii?
 • Czy mieszka we mnie Duch Święty i czuję darowany mi pokój.
 • Czy jestem dumny z mocy Bożej w sobie ?
 • Czy czerpię moc z obfitości Chleba Eucharystycznego.
 • Jak traktuję Chrystusa na Eucharystii, czy zadaję sobie pytanie, jak On potraktuje mnie na sądzie ostatecznym ?
 • Czy jestem gotowy stale zbliżać się sercem do Pana, czy umiem zawierzyć Mu siebie, bliskich?
 • Czy potrafię w obecnym świecie dawać świadectwo, stawać w prawdzie przed Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym?
 • Słowo Boga, słowo ludzkie … które jest dla mnie ważniejsze ?
 • Co robię z darem otrzymanym od Boga, który nieustannie „puka” do mego serca ?
 • Czy Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia; miłości, szacunku, głębokiego zawierzenia i zaufania Bogu; czy w rodzinach jesteśmy dla siebie darem i błogosławieństwem?
 • Czy, z pomocą Ducha Świętego, umiem pokochać samego siebie i drugiego człowieka?

 

Takie i podobne pytania rodziły się w sercach uczestników rekolekcji... Z nimi ufni, umocnieni wiarą i nadzieją, że Duch Święty będzie najlepszym przewodnikiem ich życia po drogach świętości, wracali do codzienności.

 

Za prowadzenie po tej drodze w czasie rekolekcji dziękuję w imieniu całej rekolekcyjnej wspólnoty ks. Stefanowi Amielawskiemu, i życzę słowami kapłana poety:

 

W świecie niewiary – próbuję mówić o wierze.

W świecie beznadziei – o nadziei.

W świecie bez miłości – o miłości,”

(ks.J.Twardowski)

 

Księże Misjonarzu Świętej Rodziny, dziękujemy serdecznie za gorliwą posługę, za słowa głoszone w mocy Bożego Ducha. Dziękujemy Bogu za dar uważnego wsłuchiwania się w nie … w ciszy.

 

Barbara Zabiega ADŚ Cieszyn