Reportaże i zdjęcia » 2013

 
W Pierśćcu, u … patrona dobrych serc - koili i przemieniali swe serca…
 
Nieprawdopodobna Boża atmosfera towarzyszyła wszystkim zgromadzonym czcicielom Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci 31. maja 2013 r. w sanktuarium w Bielsku-Białej Hałcnowie – przed cudami słynącą Pietą Bolesną, ukoronowaną koronami papieskimi.
 
Wdzięczni… Przewodniczce Maryi, Obrończyni Nienarodzonych, przywieźliśmy, wraz z błogosławieństwem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego, Jej do Meksyku … Złotą Różę - Dar Serca od członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i pielgrzymów.
 
„Niebo tutaj nie skąpiło żadnej łaski i Duch Święty działał z mocą swoją też…”
 
Stało się już tradycją, że co roku w styczniu, wspólnota ludzi zrzeszonych w Apostolstwie Dobrej Śmierci naszej diecezji a i z sąsiadujących wspólnot archidiecezji katowickiej w Skoczowie spotykają się z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym, duszpasterzami krajowymi Apostolstwa.