Reportaże i zdjęcia » U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA …. na XIII DNIU SKUPIENIA

U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA …. na XIII DNIU SKUPIENIA

…w pierścieckim kościele słucha próśb wiernych wciążMikołaj święty… (z pieśni śpiewanej w kościele )

Święty Mikołaj.

Patron dobrych serc, możny patron, święty o wielkim sercu; odbicie Bożej miłości i dobroci, przykład życia wypełnionego pięknymi gestami miłosierdzia; wspomożyciel ubogich, ucieczka chorych, pogromca złych duchów, szczodry jałmużnik, naśladowca cnót Chrystusa, ratunek konających, wskrzesiciel umarłych, wybawiciel dusz czyśćcowych – DOBRY PATRON DOBREJ ŚMIERCI - zgromadził swoją wspólnotę, Wspólnotę Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko-Żywieckiej na XIII Regionalnym Dniu Skupienia, w dniu 28 listopada 2015 roku.

O charyzmacie

Przez kilka godzin, niemal nieustannie, trwali na modlitwie i czuwaniu bardzo licznie zebrani czciciele Matki Bożej Bolesnej, Matki Bożej Pompejańskiej i świętego Mikołaja; nie tylko z diecezji bielsko-żywieckiej, ale i z diecezji: katowickiej, sosnowieckiej, opolskiej, krakowskiej; księża proboszczowie, księża opiekunowie ( 30 kapłanów), zelatorzy, członkowie i sympatycy Apostolstwa Dobrej Śmierci, (reprezentujący 60 wspólnot).

Pierścieckie Sanktuarium stworzyło w sobie cudowną modlitewną przestrzeń dla blisko … 900 pielgrzymów.

Na rozpoczęcie pani Lidia Wajdzik, diecezjalna zelatorka Apostolstwa Dobrej Śmierci, mówiła: To czas, aby Wam pięknie podziękować za gorliwość w prowadzeniu wspólnot, ogromne zaangażowanie, zarówno modlitewne jak i organizacyjne, a przede wszystkim za to dzisiejsze trwanie na modlitwie, dla powiększenia chwały Bożej , na upraszaniu łaski Bożej dla nas, naszych rodzin, Ojczyzny i świata..

To cudowne, że zwykły czas zamieniacie na czas łaski i wzruszające, kiedy widzi się tak potężną armię Maryi, która dzisiaj, w tym szczególnym miejscu cudów i nadzwyczajnych łask, modlitwą otacza nasz naród, dzieci, młodzież i potrzebujących. Jesteśmy tu po raz trzynasty w pierścieckim Sanktuarium, zgromadzeni wokół św. Mikołaja, aby mocą modlitwy, w czasach pełnych niepokoju na świecie, w Europie, w naszych rodzinach i naszych sercach odpierać ataki zła. Wiemy, że we wspólnocie jest siła modlitwy i tą siłą modlitwy przez serce Maryi możemy tak wiele zmienić w wydarzeniach, których jesteśmy świadkami.

            To też szczególny czas, aby modlić się za tymi, którzy jeszcze nie poznali

miłości Bożej, za tymi, którzy nie szukają Boga Zbawiciela, za tymi, których serca stały się twarde i zamknięte na Bożą miłość, za tymi gardzącymi zbawieniem; w szczególności z prośbą o nawrócenie, godne życie i o świętą w oczach Bożych śmierć dla każdego umierającego.

Zapewne dziś św. Mikołaj, wielki Cudotwórca, będzie zaradzał naszym troskom i niepokojom, rozwiązywał problemy w rodzinach, upraszał łaskę nawrócenia i przemiany, leczył poranioną duszę i ciało, niósł nadzieję, pociechę i pokój serca, a to wszystko zgodnie z wolą Bożą.

Na modlitwie…

Gorliwa wspólnotowa modlitwa, jak zawsze, najpiękniej wybrzmiała w czasie Eucharystii.

Najświętsza Ofiara, sprawowana przez ks. Grzegorza Górnika MSF, Dyrektora Krajowego Apostolstwa Dobrej Śmierci, w intencji uczestników, rodzin i zmarłych z rodzin, w koncelebrze trzydziestu kapłanów i Boże Słowo zbliżały, przemieniały i obdarzały łaskami serca uczestników.

Homilia ks. Grzegorza Górnika niosła przesłanie:

Trzeba być świadkami pięknego życia na ziemi, w nadziei na piękną wieczność…

Zawierała wiele refleksji wynikających z charyzmatu Apostolstwa Dobrej Śmierci:

- Misja Apostolstwa jest bardzo ważna dla całego Kościoła…

- Apostolstwo jest wspólnotą nie umierających, a wspólnotą życia, bo śmierć jest jego elementem. Papież założyciel zachęcał, by apostolstwo było dla wszystkich…

- Na modlitwie osobistej i wspólnotowej człowiek przemienia się i zawierza Bogu…

- Apostolstwo wynika z Ewangelii…

- Najważniejszą modlitwą jest Msza Święta; łaskę i błogosławieństwo z niej płynące trzeba nieść innym…

- Święty Mikołaj uczy, że to, co robimy, musi wypływać z serca posłusznego i pokornego…

- Święty Mikołaj pokazuje drogę również Apostolstwu; uwrażliwia, by nie zatracać charyzmatu…

- Pan Bóg stworzył człowieka do życia, życia ukierunkowanego na wieczność; dobra śmierć jest życiem wiecznym w niebie…

- Człowiek w pokorze serca powinien zbliżać się do źródła, do Jezusa i Maryi, Matki Bożej Uwalniającej…

Świadkowie, uhonorowani …

Stało się tradycją, że w czasie Regionalnego Dnia Skupienia Kapituła przyznaje statuetki św. Mikołaja ludziom wyjątkowym, ludziom o niezwykłej gorliwości w służbie Bogu i ludziom; ludziom, którzy swoją miłością, modlitwą, czynem chcą wszystkich zbliżyć do Boga. Otrzymali je:

ks. kanonik Andrzej Wieliczkaproboszcz parafii Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich;

            Ksiądz kanonik – to osoba wyjątkowo obdarzona przez Ducha Świętego darami, przejawiającymi się w gorliwej posłudze kapłańskiej, ewangelizacyjnej, jak też i troskliwej opiece nad dobrami sakralnymi i obiektami parafialnymi.

Robi wszystko, aby świątynie, nad którymi sprawuje pieczę, zadziwiały i przyciągały parafian i odwiedzających. Kultywuje i pielęgnuje nieocenione wartości duchowe, szczególnie religijno - patriotyczne dla obecnych i przyszłych pokoleń, zapisując się złotymi zgłoskami w księdze dziejów naszej Małej Ojczyzny. To też organizator pielgrzymek do miejsc szczególnie naznaczonych łaskami w kraju i za granicą. Gorliwa służba ks. kanonika Bogu, Ojczyźnie i ludziom jest pięknym wzorem do naśladowania.

ks. kanonik Józefowi Zwoliński – proboszcz parafii Świętej Jadwigi Królowej w Przyborowie

            To kapłan bezgranicznie oddany Bogu i wiernym, w których serca wlewa nadzieję i Boży pokój. Troska o zbawienie przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej i niesienie pomocy ludziom w potrzebie - zarówno w swoim środowisku, jak i potrzebującym w odległych krajach misyjnych, są świadectwem szczególnego charyzmatu. Cechuje go szlachetność w tej trudnej służbie. Kocha piękno, ubogaca i upiększa wszystko, co związane jest z Bożym wizerunkiem - zarówno w kościele parafialnym, jak i na zewnątrz. Odnowił otoczenie wokół kaplicy w Jabłonowie. Inicjuje i zapewnia wysoki poziom organizacyjny wydarzeń o charakterze religijnym; buduje więź i rozwija współpracę między stowarzyszeniami i wspólnotami modlitewnymi, działającymi przy parafii.

Pani Maria Słowik – zelatorka ADŚ przy parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Ustroniu Hermanicach

            Pani Maria jest osobą nader zakorzenioną w modlitwie i gorliwą w prowadzeniu wspólnoty Apostolstwa w parafii od ponad 10 lat, mimo odpowiedzialnej i trudnej służby w rodzinie. Bezustannie otacza osobiście i we wspólnocie modlitewną opieką kapłanów i osoby konsekrowane. Jest pięknym, godnym naśladowania wzorem moralności, sumienności i obowiązkowości w życiu rodzinnym, w środowisku i we wspólnocie parafialnej.

Pani Maria Sadowska , zelatorka ADŚ przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku-Białej Lipniku

            Pani Maria to przykład osoby o dużym zaangażowaniu w życie Kościoła, szczególnie wiernej obowiązkom w modlitwie. Poświęca się szerzeniu kultu Matki Bożej Bolesnej, co czyni już prawie od 17 lat, a także uczestniczy w wielu diecezjalnych wydarzeniach religijnych. Jej wzorowa współpraca z ruchami działającymi przy parafii, szczególnie na zewnątrz, może być przykładem dla innych. Od wielu lat jest zaangażowana w przykładne organizowanie krajowych i zagranicznych pielgrzymek do miejsc kultu religijnego.

Pani Maria Polok, zelatorka ADŚ przy parafii św. Jakuba Apostoła w Simoradzu

            Pani Maria to przykład wrażliwego, dobrego, Bożego człowieka, o sercu otwartym na bliźniego. Nigdy nie używa takich słów jak: nie pomogę, nie zrobię. W życiu Kościoła jest wierna we wszystkich jego wymiarach : w szerzeniu kultu: Matki Bożej Bolesnej, Matki Bożej Różańcowej, św. Jakuba Apostoła i św. Mikołaja, ożywiając tym życie społeczności parafii i całej wsi. Oddana całym sercem działalności Bractwa Jakubowego przy parafii, podejmuje się różnych inicjatyw, takich jak: pielgrzymowanie szlakami jakubowymi w kraju i za granicą, modlitewne prowadzenie czuwań oraz współorganizowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Angażuje się we wszelkie charytatywne inicjatywy, jakie podejmowane są w parafii; a Wielkość Boga wyśpiewuje chórze kościelnym przy parafii św. Piotra i Pawła w Skoczowie.

Pani Anna Kawulok, zelatorka ADŚ przy parafii Dobrego Pasterza w Istebnej

Pani Anna od ponad 15 lat jest wierna obowiązkom, wynikającym z prowadzenia w parafii wspólnoty apostolstwa oraz Róży Różańcowej jako zelator. Widoczna jest jej gorliwość i zaangażowanie w rozwój wspólnoty, w modlitwach Kościoła i w szerzeniu kultów: Matki Bożej Pompejańskiej i św. Mikołaja. Przy Apostolstwie rozwinęła działalność misyjną - tzw. adopcję sercem - na odległość, umożliwiającą dzieciom z Madagaskaru ich edukację; rozwinęła Duchową Adopcję Dzieci Poczętych oraz modlitwę za kapłanów w formie Apostolatu Margaretka . Organizuje dla członków wyjazdy na dni skupienia, rekolekcje czy też na Nabożeństwa Pompejańskie na Kaplicówce. Wspiera ofiarami intencje Mszy gregoriańskich, szczególnie za zm. kapłanów w naszej diecezji.

Jest wzorem moralności, sumienności i obowiązkowości w życiu rodzinnym i duchowym, osobą godną do naśladowania.

Tak sylwetki pięknego życia świadków i apostołów w służbie Kościołowi i bliźniemu rysowała w imieniu Kapituły Świętego Mikołaja pani Lidia Wajdzik.

Podobnych postaw w apostołowaniu jest wiele. Na przykład: Pani Irena Małek, zelatorka Apostolstwa Dobrej Śmierci z parafii Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju, która ze wzruszeniem odebrała list wdzięczności jako wyraz uznania i szacunku za dwudziestoletnią współpracę ze Wspólnotą Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko – Żywieckiej; za rozwijanie rożnych form modlitwy, które z Bożą energią zaszczepia w serca, przybliżając szczery i prosty przykład, jak miłować coraz mocniej, coraz więcej i żyć w wolności dzieci Bożych; za żywy i czytelny udział w różnych formach życia ADŚ nie tylko w swojej parafii…

Radością wspólnoty są nowi członkowie i nowi zelatorzy, którzy odebrali legitymacje z rąk ks. Grzegorza Górnika: Zofia Grocholowa z parafii Bożego Ciała w Jabłonkowie, w Czeskiej Republice, Urszula Martynkowa z parafii Bożego Ciała w Jabłonkowie, w Czeskiej Republice; Ewa Piwońska-Świerz z parafii św. Elżbiety w Cieszynie, Teresa Sikorka z parafii Zesłania Ducha Świętego w Lalikach; Marzenie Hanzel z parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich; Bartłomiejowi Hanzel z parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich; Krystyna Pasternak z parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Andrychowie; Zofia Ligus z parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Andrychowie.

Radością wspólnoty są cudowne dary płynące ze spotkania, modlitwy, rozmów, świadectw, gestów, słów …

Święty Mikołaju, opatrz na tym miejscu przez Ciebie wybranym, także moje rany (…)

I pochyl się nad moimi słabościami, abym zawsze chwalił Ojca, Syna i Ducha Świętego (….) I drogę mi wskazuj swoją pewną ręką

Słowa wiersza pani Lidii Gepfert były nie tylko jej osobistą prośbą.

Pielgrzymi, napełnieni światłem, uwolnieni od niemocy, pocieszeni … obdarowani, wracali do domów, by pomnażać to, co otrzymali …

Barbara Zabiega , ADŚ Cieszyn