Reportaże i zdjęcia » 2012

 
Rozmowa z zelatorką Zofią Bury, laureatką nagrody – Statuetki św. Mikołaja.
 
Stało się już tradycją, że w czasie Regionalnego Dnia Turystyki Pielgrzymkowej, Dnia Skupienia kapituła przyznaje statuetki św. Mikołaja ludziom wyjątkowym, ludziom o niezwykłej gorliwości w służbie Bogu i ludziom; ludziom, którzy swoją miłością, modlitwą, czynem chcą wszystkich zbliżyć do Boga. Ta uroczysta ceremonia trwa już szósty rok z rzędu. Kapituła Nagrody Św. Mikołaja w składzie: ks. Antoni Żebrowski – Dyrektor Krajowy ADŚ, ks. prałat Alojzy Zuber - Moderator Diecezjalny, ks. Zbigniew Paprocki – Kustosz Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu i Lidia Greń-Wajdzik, diec. Zelator - przyznała pamiątkowe statuetki św. Mikołaja: ks. prałatowi Władysławowi Nowobilskiemu - proboszczowi parafii św. Maksymiliana Kolbego w Ciśccu, ks. kanonikowi Stanisławowi Pindel - proboszczowi parafii św. Jakuba w Simoradzu, Pani Zofii Bury - zelatorce ADŚ parafii św. Floriana w Żywcu, Pani Marii Wieja – koordynatorce ADŚ przy katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej i Panu Janowi Krzemieniowi – zelatorowi parafii św. Michała Archanioła we Włosiennicy.
 
prawie tysiąc apostołów pięknie zamanifestowało swoją gorliwość, klęcząc wiele godzin na modlitwie u niezawodnego patrona przed Bogiem - świętego Mikołaja w Pierścieckim Sanktuarium!
 
Byłam szczęśliwym dzieckiem, gdyż miałam odpowiedzialnych rodziców, za których zawsze dziękuję Bogu.
 
Jest takie miejsce na ziemi, za którym tęsknię, i już po powrocie marzę, by naukę wiary z Maryją przeżyć ponownie.
 
Już od 11 lat Wspólnota ADŚ z Diecezji Bielsko - Żywieckiej spotyka się w naszym Sanktuarium na modlitwie. Przybywają do nas również grupy modlitewne z Diecezji Katowickiej.
 
W dniach od 8-11 marca br. 118 członków ADŚ uczestniczyło w Rekolekcjach w Brennej w Domu Rekolekcyjnym św. Jadwigi
 
Ja też zafascynowałam się postacią św. Maksymiliana – mówi Jadzia. – Poprzez konferencję poznałam szczegóły życia Świętego, relacje, czystość intencji i serca, bo tylko czystym sercem mógł dokonać wielkiego dzieła miłości i złożyć dar z siebie.
 
W dniu 22 stycznia 2012 r. członkowie Apostolstwa Dobrej śmierci Diecezji Bielsko-Żywieckiej spotkali się na tradycyjnym już spotkaniu opłatkowym. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp. Tadeusz Rakoczy. Po Mszy Św. wszyscy spotkali się na wspólnym kolędowaniu w sali Miejskiego Domu Kultury.