Reportaże i zdjęcia » Regionalny Dzień Skupienia ADŚ - Hałcnów - 29 maja 2015 r

Pomóż mi Ojcze to wszystko ogarnąćXV Regionalny Dzień Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci Bielsku-Białej Hałcnowie

             29 maja br. Czciciele Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci z Diecezji Bielsko Żywieckiej, spotkali się już XV raz w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie, aby wspólnie się modlić wielbiąc Jezusa i Maryję, powierzyć Naszej Patronce trudne problemy do rozwiązania, prosząc o potrzebne łaski.

            Pielgrzymów serdecznie przywitał ks. Prałat Stanisław Morawa Proboszcz naszej Parafii, życząc wszystkim ufnej i owocnej modlitwy u Stóp Naszej Hałcnowskiej Pani.

            Uwielbiając Boga w tajemnicy wcielenia i składając cześć Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi modlitwą Anioł Pański rozpoczęliśmy nasze spotkanie.

W Różańcu do 7 Boleści Matki Bożej wypraszaliśmy konającym łaskę pojednania z Bogiem, a duszom w czyśćcu cierpiącym wieczny odpoczynek przy Panu.

             Konferencję na temat,jak już tu na ziemi możemy doświadczać życia wiecznego, wygłosił ks. dr Bogdan Kulik MSF Misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej. Każdy z nas indywidualnie przeżywa swój własny czas. Pan Jezus na ziemi Boga Ojca pytał o wszystko. Trzeba mieć czas dla Boga Ojca i prosić – pomóż mi Ojcze to wszystko ogarnąć. Wieczność ma człowiek w duszy nieśmiertelnej, zawsze będzie żył wiecznie. W sakramentach spotykamy się z życiem wiecznym, szczególnie podczas Mszy Świętej. Często nie czujemy Boga we Mszy Świętej, a chcemy doświadczać Boga. Trzeba żyć chwilą obecną. Tam gdzie ja jestem jest łaska,trzeba skupić się na tym co jest tu i teraz. My pędzimy aby zdążyć,robimy sobie tym krzywdę. Trzeba ufać Panu Bogu. Boże Ojcze, Duchu Święty ja tu i teraz nie mam siły. Zapraszam Cię do mojego życia. Zaufać Bogu Ojcu to żyć świadomie. Trzebazastosować zasadę stop – trzeba się zatrzymać. Każdy z nas jest inny, każdy ma swój rytm życia. Żyć tu i teraz - Ty się tym zajmij Panie. Promienie wieczności światłem, dotykają nas już tu i teraz. Niech Maryja Matka, prowadzi nas i pomaga.

Była to bardzo wymowna, i nas wszystkich dotykająca konferencja ks. Misjonarza dr Bogdana Kulika.

            Młodzieżowy chórek „Verba Dei” z pięknymi pieśniami o uwielbieniu i miłości do Boga, wprowadził nasze myśli ku miłości Bożej, która nas otacza.

            W Koronce do Miłosierdzia Bożego powierzaliśmy Jezusowi Miłosiernemu ufne prośby i dziękczynienia naszych serc i uczciliśmy relikwie św. Siostry Faustyny.

Adorując i uwielbiając Boga w Najświętszym Sakramencie, dziękowaliśmy za otrzymane łaski, przepraszaliśmy za nasze słabości i upadki. Z ufnością prosiliśmy Jezusa Miłosiernego za naszymi rodzinami powierzając mu całe nasze życie.

 Jezusa, który karmi nas i poi, kocha i zbawia, prosiliśmy by spojrzał na nas klęczących przed Najświętszym Sakramentem byśmy stanowili jedno. Ducha Świętego, Ducha miłości, ognia prawdy i miłości bliźniego, by połączył nas w jedna rodzinę iusunął panujące między nami podziały oraz wyjednał łaskę pokory, braterstwa i jedności. Modliliśmy się słowami: „Jezu, Ty tak bardzo pragniesz tego, bo nas kochasz. Niech Twoja modlitwa sprawi, abyśmy byli doskonali w jedności. Niech pomoże przezwyciężyć zakorzenioną w nas pychę”.

            Maryi Dziewicy, Matce Kościoła, polecaliśmy cały Kościół Święty, by opiekowała się Nim i prowadziła biskupów w ich posłannictwie apostolskim oraz wszystkich kapłanów, aby byli wiernymi uczniami Jej umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.         

            Maryję Patronkę naszą, pełną łaski i miłosierdzia prosiliśmy o prawdziwą Mądrość Bożą, by opiekowała się nami, pouczała, kierowała, uczyniła nas doskonałymi uczniami i naśladowcami wcielonej Mądrości Jezusa Chrystusa, byśmy mogli dojść do Chwały Jego w niebie.

            W Drodze Krzyżowej modliliśmy się o łaskę wiary i nawrócenia dla tych którzy oddalili się od Boga i trwają w grzechu, i nie mają sił do Niego powrócić, a także o łaskę wybawienia dla konających i cierpiących w czyśćcu.

             W tajemnicach światła Różańca Świętego powierzaliśmy się Jezusowi, który jest Światłością świata, aby oświecał nasze drogi i prowadził przez życie. Był dla nas tarczą ochronną w walce z siłami ciemności. Maryję Matkę Bolesną by wyjednała w swoim miłosierdziu to, czego pragniemy, Jako Jedyna nasza nadzieja po Chrystusie.

            Uroczysta Masza Św. pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Fidelusa z konkatedry z Żywca Diecezji Bielsko-Żywieckiej w celebracji około 40 księży z homilią ks. dr Bogdana Kulika MSF z Górki Klasztornej na temat przebaczania przewinień i uraz, w otoczeniu zgromadzonych członków ADŚ i przybyłych pielgrzymów, była najwspanialszą ucztą duchową i dziękczynną.

Apel Jasnogórski zakończył Regionalny dzień Skupienia w naszej Parafii.

 

Zofia Fudala