Reportaże i zdjęcia » Patron “daru człowieka dla człowieka”

Patron “daru człowieka dla człowieka”

Irek ma kogoś “na Górze”
Irek ma kogoś “na Górze”, kto się nim opiekuje i żeby tego w życiu nie zaprzepaścił – te słowa skierował do rodziców lekarz prowadzący leczenie ich syna w klinice dziecięcej. Diagnoza brzmiała bowiem jak wyrok: ropniak śródczaszkowy w miejscu nieoperacyjnym. Stan Ireneusza był bardzo ciężki. Dziecko przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych, a najbliższa rodzina od razu skierowała swoje myśli ku świętemu Mikołajowi w Sanktuarium poświęconym jego czci w Pierśćcu. W gorliwej modlitwie prosili Świętego o wstawiennictwo u Boga – o łaskę powrotu syna do zdrowia. Użyli też swego rodzaju relikwii - chusteczki otartej o figurę św. Mikołaja w Sanktuarium pierścieckiego. I oto stało się – leczenie zakończyło się cudem. Rodzice Irka napisali podziękowanie świętemu Mikołajowi, dołączając stosowną dokumentację lekarską.
Takich świadectw osób, które w ostatnim czasie za wstawiennictwem św. Mikołaja doznały uzdrowień, jest wiele - mówił ks. Zbigniew Paprocki – kustosz Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu w ostatnią sobotę listopada 2016 roku, podczas dnia skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci. Te uzdrowienia dotyczyły osób chorych głównie na nowotwory. Jednakże odnotowano też wybudzenie ze śpiączki maleńkiego dziecka, które zostało uzdrowione w czasie modlitwy babci w tym Sanktuarium.
Miejsce wielkich darów i łask...
Tak, Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu to miejsce wielkich darów i łask. Przez cały rok do Sanktuarium przychodzą pielgrzymi – zbiorowo i indywidualnie, prosząc szczególnie o dar zdrowia dla dzieci, uzdrowienie z rozmaitych chorób; o ratowanie małżeństwa, szczęśliwy przebieg operacji, o dar potomstwa i szczęśliwe rozwiązanie, o błogosławieństwo dla rodziny, a nawet o łaskę dobrej śmierci (św. Mikołaj jest też patronem dobrej śmierci). Plecy figury są “wypolerowane” chusteczkami osób, którzy przychodzą prosić św. Mikołaja o wstawiennictwo i ratunek, oczywiście w połączeniu z modlitwą zanoszoną z wiarą.
Ze św. Mikołajem na kolanach
Tymczasem my do pierścieckiego Sanktuarium jako Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci pielgrzymujemy corocznie już od 2003 roku na Regionalny Dzień Skupienia Apostolstwa. W ostatnią sobotę listopada setki osób i dziesiątki kapłanów zgromadziło się tu już po raz czternasty. Co roku dołączają do nas coraz to nowe wspólnoty z sąsiednich archidiecezji, diecezji, a także z Republiki Czeskiej.
Mszy św. przewodniczył ks. Adam Józef Sobczyk - prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny z Poznania. To zgromadzenie sprawuje duchową opiekę nad ADŚ. Przybył też ks. Grzegorz Górnik - krajowy dyrektor Apostolstwa. Przyjeżdżamy tu, bo w tym ogromnym chaosie tego świata coraz trudniej nam, naszym rodzinom, dzieciom i młodzieży usłyszeć głos Boga. Przyjeżdżamy modlić się wspólnie ze św. Mikołajem i na kolanach prosić Boga, by nasze młodsze pokolenia nie zmarnowały miłości Bożej, nie zatraciły wiary naszych ojców, praojców. Przyjeżdżamy tu, bo dobrze czujemy, że naszym największym zadaniem jako chrześcijan jest modlitwa o nawrócenie grzeszników. Trzymamy się mocno słów Jezusa, które powiedział do św. Faustyny: “Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy modlisz się za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa – to modlitwa o nawrócenie dusz grzeszników. Wiedz, córko moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana” (Dz.1397). Jakże bardzo zależy nam na tym, żeby nikt się nie zagubił, aby zdobyć jak najwięcej dusz dla Jezusa.
Chodzi o dusze
W czasie tej uroczystej homilii ks. Sobczyk wyraził radość z tak licznie rozmodlonej wspólnoty - świadomej, iż troska o zbawienie dusz jest jej głównym zadaniem. Kapłan ukazał nam jak we współczesnym świecie ludzie są pogubieni, bo zrezygnowali z Boga. Posłużył się przykładem - dramatu człowieka zagubionego i modlącą się za niego matkę. Jej wytrwała modlitwa, na wzór św. Moniki, uprosiła łaskę nawrócenia dla jej syna. Jest to kolejny przykład ukazujący wartość modlitwy, wypraszającej dla nas cuda. Troszczcie się o zbawienie grzeszników, módlcie się za nich nieustannie – wołał! Bóg, być może i mnie zapyta, ile zagubionych dusz przyprowadziłem do Niego – dodał. Zapewne ta homilia z głęboką odpowiedzialnością zapisała się w naszych sercach.
Wierzymy, że św. Mikołaj zawsze wstawia się u Boga za nami, a modląc się z nami, rozwija naszą wrażliwość chrześcijańską na potrzeby innych zagubionych ludzi. I chociaż niepokoją nas czasem myśli, czy nasza modlitwa jest wysłuchiwana przez Boga, nie tracimy nadziei, ufając Bogu w myśl prawdy zapisanej przez Siostrę Faustynę, iż: “Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz wszystko jakoby było stracone, lecz tak nie jest ”(Dz.1698).
Laureaci
Z radością już od dziesięciu lat Kapituła św. Mikołaja honoruje w tym uroczystym dniu najbardziej zaangażowanych w działalność apostolską, miniaturowymi replikami łaskami słynącej pierścieckiej figury Świętego. Otrzymali je: ks. prał. Stefan Sputek – proboszcz parafii św. Jerzego w Cieszynie, ks. kan. Wiesław Kondziołka – proboszcz parafii św. Mateusza w Ogrodzonej oraz zelatorzy ADŚ: Maria Kopeć z Rudzicy, Aleksandra Strządała z Zaborza i Antoni Witek z Kęt. Radością jest również to, że figurka św. Mikołaja zanoszona jest do chorych, potrzebujących jego wstawiennictwa i wspólnej modlitwy.
Uwierzmy więc w cudowne wstawiennictwo wielkiego Świętego, to przecież patron “daru człowieka dla człowieka”.

Lidia Wajdzik

kontakt: piersciec@bielsko.opoka.org.pl