Reportaże i zdjęcia » 2012 » ADŚ w naszej parafii - wywiad z zelatorką P. Zofią Bury

ADŚ W NASZEJ PARAFII

 Rozmowa z zelatorką Zofią Bury, laureatką nagrody – Statuetki św. Mikołaja.

            Dnia 1 grudnia w Pierśćcu w Sanktuarium św. Mikołaja odbył się X Regionalny Dzień Skupienia członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, podczas którego wręczono zasłużonym zelatorom oraz kapłanom dyplomy i statuetki. Jak co roku, członkowie naszej parafii uczestniczyli w tym modlitewnym spotkaniu. Miłym akcentem tej uroczystości było nagrodzenie p. Zofii Bury statuetką świętego patrona pierścieckiego.

 P. Zofia tak opowiada o powstaniu ADŚ w naszej parafii:

            W 2005 r. na zaproszenie ks. Proboszcza prał. Stanisława Kozieła wielkopostne rekolekcje głosił ks. Antoni Żebrowski MSF z Górki Klasztornej, krajowy duszpasterz ADŚ. Wraz z nim przybyła również diecezjalna zelatorka ADŚ p. Lidia Greń – Wajdzik. To wzruszające homilie ks. Antoniego oraz płomienne świadectwa związane z ADŚ p. Lidii spowodowały, że blisko 300 osób wstąpiło do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

 Na czym polega praca zelatora ADŚ?

             ADŚ jest wspólnotą modlitewną. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wypraszanie dla wiernych wytrwania w dobrym i łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i grzeszników łaskę nawrócenia i przemiany serc, dla wszystkich – łaskę szczęśliwej godziny śmierci. Zelator rozpowszechnia idee ADŚ, organizuje modlitwę, zamawia msze św. w intencji członków żyjących i zmarłych, zachęca do uczestnictwa w Dniach Skupienia, do czytania prasy – organizuje prenumeratę biuletynu „Nadzieja i życie” i go rozprowadza, jest w kontakcie z zelatorką diecezjalną oraz współpracuje z kapłanami w parafii i z duszpasterstwem krajowym w Górce Klasztornej, prowadzi rejestr członków, przesyła sprawozdania i coroczne wykazy nowych oraz zmarłych członków.

 Czy ta praca daje Pani zadowolenie i satysfakcję?

       Przed siedmioma laty, gdy u nas powstawało ADŚ, nic nie wiedziałam o istnieniu takiego Stowarzyszenia i przyznam, że obawiałam się, czy podołam nowym obowiązkom. Ale Pan Bóg stawia przed nami zadania, które powinniśmy przyjąć i je realizować najlepiej, jak się potrafi. Muszę dodać, że nie sama pełnię tę funkcję. Jest jeszcze p. Marta, z którą dzielimy się pracą i wzajemnie wspieramy, za co jestem jej bardzo wdzięczna. To zaszczyt pracować dla parafii i to jeszcze realizować takie cele.

Jak mogłaby Pani podsumować działalność ADŚ w naszej parafii?

         Dzięki wielkiej życzliwości i pomocy dla naszej wspólnoty ks. Proboszcza oraz aktywnej grupie kilkudziesięciu członków działalność ADŚ w naszej parafii jest chyba widoczna. To wyróżnienie Statuetką św. Mikołaja odbieram jako nagrodę dla tych właśnie osób.

 Czego życzyłaby Pani Stowarzyszeniu i jego członkom w naszej parafii?

           Moim marzeniem jest ciągły rozwój naszego Stowarzyszenia, bo w tej chwili więcej osób odchodzi do wieczności, niż przybywa nowych członków. Chciałabym też, aby więcej osób brało udział w Dniach Skupienia w Hałcnowie i Pierśćcu oraz aby przybywało czytelników naszego biuletynu „Nadzieja i życie”. Warto zawrzeć z Maryją ubezpieczenie na godzinę śmierci, o co proszę tych parafian, którzy jeszcze tego nie zrobili.

            Cieszymy się niezmiernie, iż nasza parafia została wyróżniona. Myślę, że wkrótce powiększy się jeszcze stan liczebny ADŚ. Gratulujemy nagrody oraz życzymy dalszych dobrych efektów w pracy na chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzi. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

            Dziękuję.                                                                                                                  Robert Dunat