Reportaże i zdjęcia » 2012 » Statuetki św. Mikołaja rozdane po raz szósty - Pierściec 1.12.2012

 Laudacje wyróżnionych:

 
Kto kocha ludzi jak Chrystus,
chce, by należeli oni do Boga, a nie do niego.
W ten sposób zapewnia sobie oczywiście
ich posiadanie na wieki......”
św. Edyta Stein
 
dla ks. prałata Władysława Nowobilskiego - proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu
 
Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności  przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA
 
za rozpowszechnianie kultu Matki Bożej Bolesnej, świętego Maksymiliana Marii Kolbego, budowanie więzi i rozwijanie współpracy między wieloma  wspólnotami modlitewnymi, działającymi przy parafii, w tym również kultywowanie idei i istoty Apostolstwa Dobrej Śmierci; 
 
za bycie człowiekiem modlitwy, czynu i nadziei, bezgranicznie oddanym Bogu i ludziom;
 
za budowę kościoła „cudu jednej doby”, „pomnika wiary” w warunkach zagrożenia wolności; szczególną pieczołowitość w tworzeniu wartości religijnych i kulturowych architektury sakralnej, kapliczek i krzyży przydrożnych;
 
za pieczę nad obiektem świątyni, za bieżące remonty,  odnowienie i upiększanie jej wnętrza: cztery nowe witraże – św. Edyty Stein, bł. Jerzego Popiełuszki, św. Królowej Jadwigi i św. Jana Kantego;
 
za inicjowanie i organizowanie wielu wydarzeń o charakterze religijno-kulturowym, związanych z kultem Patrona parafii;
 
za hojność serca w obdarowywaniu ludzi będących w potrzebie;
 
za organizowanie oraz uczestniczenie w wielu krajowych pielgrzymkach, w tym również do miejsc kultu religijnego w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 

dla ks. kanonika Stanisława Pindel - proboszcza parafii pw. św. Jakuba w Simoradzu

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności  przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA

 

za rozpowszechnianie kultu Matki Bożej Bolesnej, istoty Apostolstwa Dobrej Śmierci i niestrudzone szerzenie kultu św. Jakuba Apostoła Starszego;

 

za inicjowanie i organizowanie wielu wydarzeń o charakterze religijno-kulturowym, związanych z kultem Matki Bożej Fatimskiej i Patronem parafii; 

 

za duży wkład w renowację zabytkowego kościoła - najstarszego obiektu sakralnego na Ziemi Cieszyńskiej, szczególnie za wykonanie prac konserwatorskich malowideł ściennych w prezbiterium oraz obrazów;

 

za posługę w budowaniu więzi między wspólnotami modlitewnymi;

 

za hojność serca w obdarowywaniu dzieci, bez względu na wyznanie, i innych będących w potrzebie;

 

za dążność do rozwijania i pogłębienia ekumenii,

 

za organizowanie oraz uczestniczenie w wielu krajowych pielgrzymkach, w tym również do miejsc kultu religijnego w Diecezji Bielsko-Żywieckiej;

 

za współudział w utworzeniu, upowszechnianiu i popularyzowaniu Szlaku Jakubowego, prowadzącego z Simoradza do Szczyrku, i włączeniu go do BESKIDZKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA.


dla Zofii Bury - zelatorki ADŚ parafii pw. św. Floriana w Żywcu

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności  przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA

 

za wieloletnie pełne, osobiste zaangażowanie się w modlitwę i prowadzenie wspólnoty Apostolstwa w swojej parafii;

 

za uczestniczenie w różnorodnych, okolicznościowych nabożeństwach;

 

za przykład gorliwego służenia Bogu i ludziom, a tym samym budowania nowych więzi między wspólnotami, a szczególnie pomiędzy ludźmi potrzebującymi różnorakiego wsparcia,

 

za inicjowanie nowych form modlitwy i angażowania osób do współpracy; 

 

za duży wkład w tworzeniu dziedzictwa kultu religijnego poprzez liczne artykuły i reportaże; 

 

za włożony wysiłek współorganizowania spotkań o charakterze religijnym oraz wyjazdów pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego, także na Śląsk Cieszyński.


 dla Marii Wieja - koordynatorki ADŚ parafii pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności  przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA

 

za założenie przy parafii Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, za ponad 12-letnie osobiste zaangażowanie się w modlitwę i prowadzenie wspólnoty Apostolstwa; 

 

za wieloletnie służenie ludziom najbiedniejszym w Towarzystwie Pomocy św. Brata Alberta;

 

za działalność w Klubie Inteligencji Katolickiej;

 

za  - mimo poważnych kłopotów zdrowotnych - angażowanie się całym sercem jako wolontariusz w Katolickim Domu Opieki „Józefów” w Bielsku-Białej;

 

za współpracę z grupami działającymi na rożnych płaszczyznach przy parafii, a także za tworzenie więzi ze wspólnotami przy innych parafiach naszej diecezji;

 

za włożony wysiłek współorganizowania wyjazdów pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego, między innymi do obiektów sakralnych na terenie Śląska Cieszyńskiego.


dla Jana Krzemienia - zelatora ADŚ parafii pw. św. Michała Archanioła w Włosienicy

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności  przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA

 

za założenie jednej z pierwszych w Polsce wspólnot Apostolstwa Dobrej Śmierci, ponad 25-letnie zaangażowanie w modlitwę i prowadzenie wspólnoty Apostolstwa w swojej parafii; 

 

za utworzenie  Apostolatu Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa i prowadzenie, jako moderator licznej grupy parafian, modlitwy i nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca;

 

za współorganizowanie różnych wydarzeń religijnych i pielgrzymek do miejsc kultu religijnego i za modlitewną posługę w czasie corocznych  pielgrzymek pieszych na Jasną Górę;

 

za ubogacanie muzyką i pieśnią wszystkich wydarzeń religijnych w parafii;

 

za piękny wzór moralności, sumienności i obowiązkowości, w życiu rodzinnym, społecznym i duchowym.