Reportaże i zdjęcia » 2012 » Wzniosłe wydarzenie - spotkanie opłatkowe członków ADŚ Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 22.01.2012


Wzniosłe wydarzenie

         W historii Apostolstwa Dobrej Śmierci naszej diecezji niedziela 22 stycznia 2012 roku zapisała się jako niezwykły dzień. Trwająca od lat piękna tradycja opłatkowych spotkań w Skoczowie z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym Ordynariuszem, gdzie szczytem tego wydarzenia jest zawsze Eucharystia sprawowana w intencji wszystkich opiekunów duchowych i członków Wspólnot Apostolstwa i za zmarłych z rodzin, w tym roku miała bardzo uroczysty przebieg.

W kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w czasie koncelebrowanej Msza św., której przewodniczył ks. biskup Tadeusz Rakoczy z udziałem duszpasterza krajowego Apostolstwa ks. Romanem Siatką i wieloma kapłanami przekazane zostały na ręce ks. prałata Alojzego Zubra, proboszcza , zarazem moderatora diecezjalnego Apostolstwa, relikwie bł. Jana Pawła II - nieoceniony dar duchowy.

- Cieszę się bardzo, że mogłem tu, na tym ołtarzu, postawić relikwie Błogosławionego. Będą one nie tylko przypominać jego przemożne odwiedziny Skoczowa i Mszę św. i słowo wypowiedziane na Kaplicówce. - Relikwie są znakiem męczeństwa w jego życiu i posłannictwie – powiedział ks. biskup. – Są znakiem jego obecności i więzi w tajemnicy świętych obcowania.

Niezwykłym momentem dla Wspólnoty Apostolstwa było na zakończenie Eucharystii oficjalne ogłoszenie dekretu Watykanu: Odpust zupełny mogą uzyskać uczestnicy modlitewnych spotkań w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie, które odbywają się 2. dnia każdego miesiąca i 8. maja. Odpust mogą zyskać wszyscy wierni, którzy uczestniczą w nabożeństwach na Kaplicówce, są w stanie łaski uświęcającej i przyjmą Komunię św. Przywilej duchowy dotyczy również chorych, którzy będą duchowo łączyć się z uczestnikami nabożeństwa. Dla Apostolstwa jest to wyjątkowo ważny dokument, gdyż nabożeństwo pompejańskie na Kaplicówce wyrosło na drzewie Apostolstwa naszej diecezji, którego członkowie od prawie 10 lat rozpowszechniają Nowennę Pompejańską w kraju i zagranicą.

W liturgii tego dnia dominowały dwa zasadnicze tematy. Pierwszy z nich - nawrócenie, drugi powołanie. Biskup z wielkim przejęciem nawiązywał do starotestamentalnej wypowiedzi Jonasza, który głosił konieczność nawrócenia mieszkańców Niniwy, i do słów Jezusa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Te słowa naszego Odkupiciela są treścią trzeciej Tajemnicy różańca, w drugiej jego części, poświęconej Tajemnicom Światła, którymi błogosławiony Jan Paweł II ubogacił tę ukochaną przez niego i przez nas modlitwę. W kontekście tej liturgii słowa – mówił biskup, szczególnie mocno porusza nas motto, jakie przyświeca Apostolstwu Dobrej Śmierci. „Memento mori” - „pamiętaj, że umrzesz” mówią bez lęku członkowie stowarzyszenia .

Uwrażliwieni na ostateczny cel człowieka, godnym życiem przygotowują się do godnej śmierci i ukazują jej prawdę innym. Przypominają wszystkim z mądrością prawdziwych dzieci Bożych, że „dobrze żyć to wiele, ale dobrze umrzeć to wszystko.” „Bo życie Twoich wiernych o Panie, zmienia się ale nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych).

Biskup dziękował Wspólnocie Apostolstwa – mówiąc, że Wasza obecność jest wielką nadzieją i wielkim darem. Wielkim darem jest to, co nam ofiarujecie: Wasza modlitwa za nas, Wasze wypraszanie u Boga łaski wytrwania w dobru dla sprawiedliwych, nawrócenia dla grzeszników, dobrej śmierci dla wszystkich; Wasze nakierowanie naszych myśli ku temu, co najważniejsze, pomoc w trwaniu w łasce uświęcającej i gotowości na śmierć w każdej chwili. Wasze nabożeństwa do Matki Bożej, pod specjalnym wezwaniem Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci; Wasze zapewnienie nam wszystkim działu w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, Wasze przypomnienie o prawie człowieka do godnej śmierci, to znaczy do śmierci z czystym sercem, po pojednaniu się z Bogiem i drugim człowiekiem, ze świadomością przechodzenia do domu kochającego Ojca. Wielkie to doprawdy dary i za nie Wam serdecznie dziękujemy. Życzę Wam by przyniosły obfite owoce w Was i przez Was.

Kończąc rozważanie, biskup z serca błogosławił działalność Apostolstwa i zachęcał do wspólnej modlitwy o dobrą śmierć: „Ojcze Ukochany! Z każdym dniem zbliżam się coraz bardziej do kresu mojego ziemskiego pielgrzymowania. Czekasz na mnie za progiem śmierci, aby mnie wprowadzić do bram swego królestwa radości. Naucz nas wszystkich - młodych i starszych - mądrego pielgrzymowania do Ciebie. Tylko w promieniach Twej prawdy i miłości nie popadniemy w zgorzknienie starości, ale będziemy wśród swych najbliższych wciąż rosnąć i dojrzewać dla Ciebie. Prace dawniej spełnione i zebrane zasługi nie zwalniają nas od nowych wysiłków dojrzewania do końca, aż do chwili radosnego spotkania z Tobą twarzą w twarz na zawsze. Amen". (zobacz tekst homilii)

Chór parafialny „Laudate Dominum” pięknym śpiewem wprowadził nas w doniosłą atmosferę nadał uroczysty charakter całej liturgii wielbiąc tą formą Boga.

            Po Eucharystii wspólnota adś wraz z ks. biskupem i księżmi spotkała się przy gościnnym stole w Domu Kultury składając sobie na wzajem pełne serdeczności życzenia. Wieczór ubogacił występ zespołu „Sonar” oraz uczniów Średniej Szkoły Muzycznej z Bielska-Białej z udziałem skoczowianek: Kasi Kowalczyk i Kasi Bednarz.

 Wyrażamy wdzięczność i podziękowanie wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do współorganizacji tego, jeszcze wigilijnego spotkania. W Waszej intencji, w intencji rodzin i zmarłych z rodzin odprawiona będzie Msza św. o Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego i spokój duszy dla zmarłych w dniu 2 kwietnia br. o godz. 21,oo na Kaplicówce w Skoczowie. Serdecznie zapraszamy.

 

Lidia Wajdzik diec.zel.adś,

Kazimierz Chrapek zel. adś,