Reportaże i zdjęcia » 2012 » Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci w Brennej

Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci  w Brennej

W dniach od 8-11 marca br. 118 członków ADŚ uczestniczyło w Rekolekcjach w Brennej w Domu Rekolekcyjnym św. Jadwigi Diecezji Katowickiej. Uczestnikami byli członkowie ADŚ z Diecezji Bielsko –Żywieckiej i Archidiecezji Katowickiej.
Rekolekcje prowadził Ojciec Roman Siatka krajowy duszpasterz ADŚ z Górki Klasztornej ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny.
Temat tegorocznych Rekolekcji brzmiał:
„Tajemnice życia i śmierci u patriarchów królów i proroków Starego Testamentu”.
Temu tematowi podporządkowane były kolejne Konferencje. Poznaliśmy problem życia i śmierci Abrahama i Mojżesza, proroka Daniela i Jonasza oraz królów: Salomona i Dawida. Mieliśmy także okazję wysłuchać wspaniałej Konferencji ks. Jacka Pędziwiatra na temat życia i śmierci św. Maksymiliana Kolbe. Konferencja wzbogacona była pokazem multimedialnym.
Ciekawy wykład wygłosił także ks. prałat Alojzy Zuber na temat odpustów; zupełnego i cząstkowego.
Każdy dzień Rekolekcji był wypełniony modlitwą, konferencjami, słuchaniem Pisma św., pogadanką religijną i własną refleksją. Centralne miejsce zajmowała jednak Eucharystia.
Dzień rozpoczynał się Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej, a kończył Apelem Jasnogórskim i Błogosławieństwem. W sobotnią noc miała miejsce całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wszyscy uczestnicy Rekolekcji zostali podzieleni na grupy modlitewne i sami w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament.
W niedzielę, na zakończenie Rekolekcji, otrzymaliśmy Sakrament Chorych.
To było dla nas wielkie przeżycie . W niejednym oku zakręciła się łza.
Od strony organizacyjnej nad całością Rekolekcji czuwała diecezjalna moderatorka ADŚ Pani Lidia Wajdzik.
    Udział w Rekolekcjach jest bardzo cenny. W tym krzykliwym dziś świecie, w zabieganiu za dobrami materialnymi, jest to doskonała okazja aby się zatrzymać na chwilę, zastanowić nad sobą i mieć czas na głębszą refleksję. W oderwaniu od spraw codziennych, polityki, zgiełku i gwaru mediów, skupiamy się na tym, co najważniejsze w życiu człowieka. Wyłączamy komórki i poświęcamy czas Panu Bogu, żarliwej ( jak kto potrafi najlepiej) modlitwie oraz słuchaniu Słowa Bożego.
Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich uczestników Rekolekcji składając wyrazy uznania i podziękowania naszej diecezjalnej moderatorce Pani Lidii Wajdzik za to, że w pięknej Brennej mogliśmy skierować oczy i serce do naszego Stwórcy, Miłosiernego Boga.
Bóg zapłać Zacnym Kapłanom: Ks. Prałatowi Alojzemu Zuberowi-opiekunowi ADŚ w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Ojcu Rekolekcjoniście Romanowi Siatce za ciekawe, pełne radości Bożej, prowadzenie wielkopostnych ćwiczeń duchowych, Ks. Jackowi Pędziwiatrowi za ciekawy pokaz multimedialny oraz Ks. Dyrektorowi Bogdanowi za życzliwość, doskonałe warunki mieszkaniowe i bardzo dobre wyżywienie.
Dziękuję również wszystkim współuczestnikom za wsolone modlitwy śpiewy, za życzliwość i wyrozumiałość okazywaną sobie codziennie.
Bóg zapłać Wszystkim za wszystko!
 
                                                                     Teresa Marekwica
                                                                      wdzięczna uczestniczka