Reportaże i zdjęcia » 2012 » Patrz na serce - X Dzień Skupienia ADŚ u św. Mikołaja w Pierśćcu - 1.12.2012

Patrz na serce

1 grudnia 2012 r. był niezwykłym dniem dla wspólnot Apostolstwa Dobrej Śmierci. W Roku Wiary, świętując jubileusz dziesięciolecia Regionalnego Dnia Skupienia, prawie tysiąc apostołów pięknie zamanifestowało swoją gorliwość, klęcząc wiele godzin w pierścieckim sanktuarium i modląc się przez wstawiennictwo niezawodnego patrona przed Bogiem – św. Mikołaja! Bóg wybrał sobie to miejsce i od ponad czterystu lat pielgrzymi doświadczają tu łaski Bożego Miłosierdzia przez orędownictwo św. Mikołaja u Boga. Przynoszą tu, w tych trudnych czasach – czasach masowego odrzucania miłości Bożej, czasach aroganckiej apostazji od Chrystusa, przerażającego szerzenia się zgorszenia wśród dzieci i młodzieży – swoje troski, niepokoje, cierpienia, zbolałe problemy Ojczyzny, rodziny, żebrząc o ratunek, o zbawienie tych, którzy depczą swoją godność, szydzą z ewangelicznych ostrzeżeń Chrystusa i gardzą zbawieniem. Jako apostołowie dobrej śmierci nade wszystko w modlitwie proszą Boga o świętą w oczach Bożych śmierć dla wszystkich. Stawka jest najwyższa – życie wieczne w Królestwie Boga. 
Innowacyjnie, w niekonwencjonalnej formie, zabrzmiało słowo głoszone przez ks. Romana Siatkę MSF – krajowego duszpasterza ADŚ. Pozorowaną rozmową ze Świętym przez komórkę, umiejętnie i w sposób przemyślany, posługując się nietypową figurą metaforyczną przywołał świętego biskupa z Miry. Sytuacja ta pozwoliła nam wsłuchać się w radykalne przesłanie Świętego, że tylko szczera refleksja, szczere pragnienie i głęboko zakorzeniona w czystym sercu modlitwa prowadzą nas do żywego spotkania z Chrystusem i uzyskania łask, o które prosimy. To skłoniło nas do zastanowienia się, czy nasza modlitwa nie jest mechaniczna, nie ma charakteru wynaturzonej formy i myślenia magicznego?… Czy nie utraciła smaku soli? (np. potarcie chusteczką o figurę św. Mikołaja i oczekiwanie w zamian zdrowia bez duchowego wysiłku). Motto zabrzmiało: bierzmy przykład z jego świętości, dobroci i miłosierdzia. Patrzmy zawsze na serce, bo tu zapadają decyzje miłości, które odkrywają bogactwo Bożego miłosierdzia, nieskończonej Jego dobroci, i promieniują na drugiego człowieka .
Wzruszeni czciciele św. Mikołaja dzielili się świadectwami potwierdzającymi Jego skuteczne orędownictwo. Pozwolę sobie je przytoczyć:
 
Okrutna diagnoza
Teresa z Cieszyna tak mówiła o chrześniaku, ojcu dwojga małych dzieci, który dostąpił łaski uzdrowienia w październiku tego roku: Diagnoza lekarska zabrzmiała okrutnie – stan ciężki zagrażający życiu, silne zapalenie trzustki. Mimo podawania silnych lekarstw, stan zdrowia nie ulegał poprawie. Chorego ogarnęła całkowita niemoc. Ojciec chorego, który sam doświadczył łaski uzdrowienia za wstawiennictwem św. Mikołaja, zwrócił się do tego Przemożnego Orędownika o pomoc i ratunek dla syna. Przyłożył synowi na chore miejsce chusteczkę potartą o plecy figury Świętego i wezwaniami wspólnie przywoływali jego pomocy. Wielkie było zdziwienie lekarzy, kiedy rano u chorego nie stwierdzono wysokiej gorączki, a zdrowie szybko wracało do normy. Ponowne badania wykazały prawidłowość działania trzustki i nie stwierdzono też żadnych widocznych śladów po ciężkim zapaleniu. Według opinii lekarzy był to nadzwyczajny przypadek nagłego wyzdrowienia. Obok chrześniaka na łóżku leżał od miesiąca pacjent z takim samym przypadkiem, m.in. cały czas z bardzo wysoką gorączką. Nie skutkowały mu już żadne leki. Chrześniak po swoim uzdrowieniu użyczył mu chusteczki i wspólnie modląc się, prosili o cud wyjścia z choroby. Powtórzyło się dokładnie to samo, co u chrześniaka – na drugi dzień opuściła go gorączka i po trzech dniach razem wyszli ze szpitala, mówiąc wszystkim, że św. Mikołaj to rzeczywiście Cudotwórca. Chusteczkę podarowali choremu, który dzielił z nimi szpitalny pokój. Chwała Panu!
 
Uzdrowiona z guza
Byliśmy bardzo zasmuceni, kiedy dowiedzieliśmy się, że córka ma guza wielkości 7,5 cm usytuowanego na drogach rodnych – mówią rodzice. Zaraz zawieźliśmy do szpitala chusteczkę potartą o plecy figury św. Mikołaja w Pierśćcu i rozpoczęliśmy modlitwą szturm do nieba. Lekarze przygotowywali córkę do operacji. Tuż przed operacją zrobiono jeszcze raz badania tomograficzne. Okazało się, że zabieg operacyjny nie był już potrzebny. Po guzie nie było żadnego śladu. Wiemy, że św. Mikołaj to pocieszyciel i uzdrowiciel mocą Boga. Chwała Panu!
 
Nowotworowa narośl pod okiem
Od jakiegoś czasu miałem pod okiem narośl, która zaczęła krwawić - mówi Franciszek. Skierowano mnie do poradni onkologicznej na operację. A już wcześniej chorowałem na nowotwór, który usunięto operacyjnie. Przeraziłem się, że znów miała być operacja. Gdy wróciłem z pielgrzymki do domu, codziennie przez tydzień pocierałem narośl chusteczką potartą w Pierśćcu o figurę św. Mikołaja. Narośl się zmniejszała, zrobił się strup. W końcu zniknęła. W tej chwili miejsce chorobowe jest wygojone. Jestem wdzięczny za tę łaskę.
 
Księga podziękowań mówi o nieustannych łaskach doświadczanych przez pielgrzymów za wstawiennictwem św. Mikołaja w Pierśćcu. W każdy poniedziałek miesiąca możesz i ty przyjść do sanktuarium św. Mikołaja zimą na godzinę 17, a latem na 18, aby uczestniczyć we Mszy św., a po niej w nabożeństwie błagalno-dziękczynnym za wstawiennictwem św. Mikołaja.
Stało się już tradycją, że w czasie dnia skupienia ADŚ połączonego z dniem turystyki pielgrzymkowej ma miejsce piękna uroczystość wręczenia statuetek św. Biskupa z Miry. Kapituła św. Mikołaja przyznała statuetki Świętego w tym roku już po raz szósty. Pięciu laureatów przyjęło figurę św. Mikołaja, różę i pamiątkowy dyplom. W gronie wyróżnionych znaleźli się: ks. prałat Władysław Nowobilski – proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Ciśćcu, ks. kan. Stanisław Pindel – proboszcz parafii św. Jakuba w Simoradzu, zelatorki ADŚ: Maria Wieja z katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Zofia Bury z parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu oraz zelator Jan Krzemień z parafii św. Michała Archanioła we Włosienicy.
Statuetkę św. Mikołaja z rąk ks. Zbigniewa Paprockiego - Kustosza Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu, otrzymał również Józef Żbel - jako dar serca za ponad 25-letnią posługę w pierścieckim sanktuarium.
W ten symboliczny sposób wyrażamy kapłanom i zelatorom uznanie, szacunek i wdzięczność za dzielenie się charyzmatami otrzymanymi od Boga, za osobiste pełne poświęceń życie dla Boga i ludzi, za zasługi w pomnażaniu dziedzictwa kultury sakralnej i tworzeniu lokalnego skarbca spuścizny duchowej i intelektualnej, za budowanie trwałych więzi między ludźmi wspólnot reprezentującymi różne środowiska i za inicjatywy, i organizowanie pielgrzymek do miejsc kultu. Po raz kolejny łączyliśmy naszą modlitwę z popularyzowaniem pielgrzymowania do miejsc szczególnych naznaczonych Świętymi na Śląsku Cieszyńskim: Matką Bożą Kończycką, Matką Bożą Królową Polski w Pogórzu, św. Anną w Ustroniu Nierodzimu, Świętymi Apostołami Piotrem i Pawłem w Skoczowie, św. Janem Sarkandrem, św. Mikołajem w Pierśćcu i św. Barbarą w Strumieniu. Na tę okoliczność został wydany folder – efekt pielgrzymek pokazujący wyjątkowe miejsca duchowego wzmocnienia na Ziemi Cieszyńskiej.
28 października 2012 roku zawiązała się nowa wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci przy parafii NMP Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej. Ksiądz Roman Siatka z Centrali Apostolstwa wręczył Świadectwo Zelatora nowym liderom wspólnoty - Teresie Miłowskiej i Wandzie Biernat.
To piękne jubileuszowe wydarzenie zakończone zostało adoracją przed Najświętszym Sakramentem w trakcie, której ta ogromna wspólnota naszej diecezji i sąsiedniej dziękowała Bogu za łaskę corocznego spotykania się w tym wyjątkowym miejscu, w miejscu tak licznie nawiedzanym przez pielgrzymów z rożnych stron Polski a nawet świata.
Zapewne już dziś św. Mikołaj zaprasza na XI Regionalny Dzień Skupienia do Pierśćca w dniu 30 listopada 2013 roku. Szczodrość Biskupa w obdarowywaniu pielgrzymów prezentami duchowymi jest wielka. Przyjedź i przekonaj się!... 
Lidia Wajdzik ADŚ