Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » ADS - u Cudotwórcy w Pierśćcu

ADS - u Cudotwórcy w Pierśćcu

 

Jedno z wezwań Litanii do Św. Mikołaja brzmi: Mikołaju Cudotwórco - módl się za nami! Tak też mówi o Nim wielu pielgrzymów, przybywających do pierścieckiego Sanktuarium. Dodają też: Doświadczyliśmy Jego orędownictwa w niebie i możemy zaświadczyć, że jest ucieczką w każdej potrzebie. O pomocy Świętego mówią też zapisane słowa na zabytkowym witrażu: Nie tak swój swego w nieszczęściu ratuje, jako Mikołaj chętnie opatruje.

 

Cuda aż po dziś dzień

Apostołowie Dobrej Śmierci diec. bielsko-żywieckiej szczególnie umiłowali tego Patrona i miejsce Jego kultu. Przybywają corocznie do pierścieckiego Świętego - w miesiącu, którym wspomina się go szczególnie. VI Regionalny Dzień Skupienia zgromadził w Pierśćcu setki członków Stowarzyszenia i prawie 30 duszpasterzy parafialnych grup, zarówno z naszej diecezji jak i archidiec. katowickiej. Modlitwie przewodniczył ks. Roman Siatka MSF z Górki Klasztornej. Podczas skupienia Kustosz, ks. kanonik Jerzy Horzela mówił: Wciąż jesteśmy świadkami niezwykłych uzdrowień. Ostatnie, to niezwykły powrót do zdrowia dziewczynki chorej na białaczkę.

 

Patron miłości i dobroci

Pierściecki Święty Mikołaj jest „specjalistą" od wszelkich chorób i dotkniętych nimi ludzi w różnym wieku. Przybywający tu pielgrzymi modlą się, całują relikwie św. Mikołaja, o plecy jego figurki pocierają chusteczki, które później kładą na chore miejsca. Ks. Kustosz wspomniał: Niedawno jedną z takich chusteczek przesłano do Australii, na prośbę mężczyzny zagrożonego utratą wzroku. Ów mężczyzna o sławie sanktuarium pierścieckiego dowiedział się z internetu.
O życiu Patrona i jego misji naznaczonej życzliwością mówił w czasie homilii gość z Górki, ks. Roman. Tego dnia czas wypełniły: Eucharystia, nabożeństwo do św. Mikołaja, połączone z uczczeniem relikwii, uroczystość wręczenia statuetek Świętego Biskupa, adoracja, konferencja formacyjna i spotkanie wspólnotowe przy stole.

 

Osoby szczególnie zaangażowane we wspieraniu dzieł ADS i szerzeniu kultu Orędownika tego miejsca, specjalna Kapituła powołana przez Apostolstwo - w składzie: ks. prałat Alojzy Zuber, diec. moderator, ks. Antoni Żebrowski, dyrektor krajowy oraz Lidia Greń-Wajdzik, diec. animator - uho-norowała statuetkami Św. Mikołaja, dłuta Andrzeja Klimowskiego.
Laureaci statuetek

 

Ośmiu laureatów przyjęło figurę Mikołaja, różę i pamiątkowy dyplom. W gronie wyróżnionych znaleźli się: ks. kan. Jerzy Horzela, Kustosz z Pierśćca, ks. kan. Stanisław Morawa, Kustosz Sanktuarium MB Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie oraz Zelatorki: Urszula Czyż z par. Św. Klemensa w Ustroniu, Barbara Wałach z par. Dobrego Pasterza w Istebnej, Winfryda Stawarczyk z par. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach, Wiktoria Laszczak z par. Św. Jakuba w Szczyrku i Anna Sztwiertnia-Dokutowicz z par. Narodzenia NMP w Żywcu. Honorowym laureatem został J.E. Bp Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz naszej diecezji.
Honorowanie osób zasłużonych dla ADS wpisało się już na stałe w program Dnia Skupienia w Pierśćcu. Już dziś zapraszamy 28 listopada 2009 r. na siódme, całodniowe modlitewne spotkanie.

 

Zel. Lidia Greń-Wajdzik - Skoczów
Nadzieja i Życie Nr 51/2009

 

„Wyrażam gorące pragnienie, modlę się, aby tym Apostolstwem objęte zostały jak najszersze kręgi ludzi wierzących. Niestety dla wielu współczesnych ludzi sprawa troski o szczęśliwą śmierć jawi się jako nieporozumienie. Dzisiejszy człowiek, odrzucając Boga, gubi stopniowo prawdę o sobie i swym przeznaczeniu. Zatraca też poczucie własnej godności, której źródłem jest Stwórca i Odkupiciel człowieka. Z pomocą przychodzi dzisiejsze wezwanie: „Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." Chrystus wzywa do nawrócenia. Puka do ludzkich serc i sumień, by mu otworzyć, podjąć ów dialog zbawienia. Chrystus chce rozmawiać z każdym człowiekiem naszych czasów, tak jak to czynił z Nikodemem, Samarytanką, z młodzieńcem, czy kobietą cudzołożną. On jest najwspanialszym rozmówcą: dotyka spraw najistotniejszych, najtrudniejszych, ale zawsze w pełnej prawdzie i miłości... Chrystus chce rozmawiać z nami nieustannie - o sprawach podstawowych, o takich od których zależy godność człowieka na ziemi i jego zbawienie wieczne."
(słowa J.E. Bpa Tadeusza Rakoczego do osób zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym dla ADS, w Skoczowie)