Artykuły » 20 urodziny

20. urodziny!

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci obchodzi właśnie w Polsce swoje 20. urodziny, lecz faktycznie ten „kwiat modlitwy" - o godną śmierć - kwitnie już w naszym kraju od prawie 25. lat. Ziarno modlitwy, z Bożą pomocą, cierpliwie zasiewał budując wytrwale dzieło Matki Bożej Bolesnej, nie kto inny jak właśnie Ks. Piotr Żelichowski MSF, poprzedni dyrektor ADS.

 

Dla wielu z nas otworzyła się wówczas nowa karta życia. Rozpoczął się świadomy proces stałego nawracania w życiu osobistym oraz bycia czytelnym świadkiem dla innych... Trwa on nadal nadając sens naszej teraźniejszości. Dlatego śmiało możemy dziś powiedzieć: „Powiodło się nam!", lecz również stwierdzić: „Pracy nadal jest mnóstwo!..."

 

Za to wszystko - w imieniu nas, Apostołów Modlitwy Nadziei - chciałabym podziękować Bogu, Bolesnej Pani oraz Św. Józefowi, naszemu Przemożnemu Patronowi - w życiu i przy śmierci.

 

Zel. Lidia Wajdzik - Skoczów
Nadzieja i Życie Nr 44/2007