Opieka duszpasterska i prowadzący » ks. Grzegorz Górnik MSF - Dyrektor Krajowy ADŚ


"Życie i śmierć należą do siebie. Życie może być udane tylko wtedy, kiedy zdołamy we właściwy sposób wyjść śmierci naprzeciw"

(J. Ratzinger)