Duchowa adopcja » Duchowa adopcja dziecka poczętegoCzym jest? .......

♦ modlitwą w obronie poczętego dziecka,

♦ osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu,

♦ pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

 

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ....................................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
♦ odmówić
codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
♦ codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
♦ przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: 
 

.................................................................... .................................................................... ....................................................................