Nabożeństwa » Wilelka Nowenna Fatimska

Wielka Nowenna Fatimska

W 2017r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Zapraszamy do wspólnego przygotowywania się do tego wydarzenia przez wielką, trwającą dziewięć lat Nowennę, która rozpoczęła się 13 maja 2009 r., a kończy 13 maja 2017. Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat sześć miesięcy fatimskich (maj-październik) będzie okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z przewodnim hasłem roku. Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku „nowemu, lepszemu światu” (Jan Paweł II): ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Tematy Wielkiej Nowenny Fatimskiej:
1.      PEWNI  ZWYCIĘSTWA (2009) - konfrontacja z cywilizacją śmierci
2.      BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010) - zawsze przy Maryi
3.      WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011) - jest niebo, jest piekło, jest czyściec
4.      NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012)  - wynagradzanie za grzechy świata
5.      EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013) - cud na cudami, który zmienia wszystko
6.      ZAPRASZANI DO NIEBA (2014) - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny
7.      POTĘGA RODZINY (2015) - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła
8.      BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016)  - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością
9.      DROGA PRZEZ SERCE (2017) - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych

Materiały potrzebne do odprawiania Wielkiej Nowenny Fatimskiej (ulotki, foldery, książki, modlitewniki, rozważania, opracowania tematyczne,) można zamawiać, pisząc na adres Sekretariatu Fatimskiego:

 Sekretariat Fatimski
 ul. Krzeptówki 14
 34-500 Zakopane

tel. (0-18) 206 64 20 

lub drogą internetową:  sekretariat@smf.pl 

Zapraszamy wszystkich do udziału w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, która zaowocuje zmianą serc i przebudową świata. Obyśmy do 2017 r. wprowadzili świat w Siódmy Dzień Fatimy!

 ks. Krzysztof Czapla SAC
dyrektor Sekretariatu Fatimskiego