Nabożeństwa » Droga krzyżowa - Procesja Różańcowa ulicami miasta Bielska Białej w dniu 3 października 2009

Procesja Różańcowa ulicami miasta Bielska Białej  w dniu 3 października 2009

Tajemnice bolesne z Matką Miłosierdzia : " Otoczmy troską ŻYCIE " 


Życie jest najpiękniejszym darem Boga, a miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. „Zabijanie nienarodzonych dzieci w łonach matek jest najboleśniejszą raną Kościoła i Narodu”. Czas, w którym matka nosi w sobie poczęte już życie ludzkie, poczętego człowieka, jest czasem świętym i nienaruszalnym. A jeżeli narusza się tą świętość, jeżeli się to staje obyczajem społecznym, jeżeli to staje się prawem publicznym – to takie postawienie sprawy w życiu ludzi i społeczeństwa musi nieść z sobą i niesie nieobliczalne szkody.

Jeśli Kościół powołany jest do tego, aby dawać świadectwo chrześcijańskiej miłości, to czyż my, jego dzieci, nie powinniśmy całym sercem włączyć się w modlitwę za najbardziej bezbronnych, za dzieci nienarodzone, zabijane w łonie matki i wykorzystywane do badań eksperymentalnych? Czy nie powinniśmy prosić Boga o przebaczenie dla siebie i dla wszystkich, którzy są szermierzami cywilizacji śmierci ? Jeżeli szczerze chcemy iść drogą Bożego Prawa, musimy usłyszeć niemy krzyk bólu i rozpaczy wszystkich bezbronnych , odepchniętych, ostatnich...

W Fatimie i w każdym miejscu swoich objawień  Matka Boża daje światu Różaniec, jako narzędzie ratunku . To na Różańcu możemy razem z Maryją  wyprosić zwycięstwo dobra nad złem . Nasza Fatimska Pani ofiaruje nam bezpieczne schronienie i ratunek w swoim Niepokalanym Sercu  i zapewnia nas , że To Serce  w końcu zatriumfuje ! 

U progu rozpoczynającego się miesiąca różańcowego, wyruszając w tej Procesji, módlmy się razem z Matką Bożą - Matką Miłości oraz Sł. Bożym Janem Pawłem II - o świętość  życia, o zwycięstwo cywilizacji miłości . Prośmy Maryję, aby błagała z nami o Miłosierdzie Boże dla tych, którzy dopuścili się zbrodni dzieciobójstwa i tych, którzy szerzą cywilizację śmierci. 
Ratuj Bolesna Matko miliony najbardziej bezbronnych twych dzieci  i wspomagaj wszystkich obrońców życia, śpieszących im na ratunek.

Trzeba, aby przed oczyma naszej duszy stanął Chrystus z Getsemani, Chrystus Ubiczowany, Cierniem ukoronowany, obarczony naszym grzechem, i wreszcie Ukrzyżowany. Taki, wyniszczony cierpieniem Chrystus, niech wstrząśnie dzisiaj światem, który nie zawsze szanuje i miłuje życie. Niech świat zobaczy Jezusa, który wciąż cierpi rany za tych, którzy nie potrafią przyjąć ludzkiego życia, jako cennego i Świętego Daru BOGA - STWÓRCY.

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen., Wierzę w Boga Ojca, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo  i Chwała Ojcu...


Tajemnica I - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Fragment z Ewangelii - czyta Kapłan

Wolą Ojca było, że nie znajdowałam się przy Jezusie w czasie Jego wewnętrznej agonii w Getsemanii, aby nieobecność Matki powiększyła jeszcze dodatkowo Jego poczucie opuszczenia.  Duchowo jednak przez całą tę noc pozostawałam bez przerwy przy Moim Synu. Prawdziwie uczestniczyłam w całej Jego agonii, pomagając Mu i umacniając Go modlitwą i cierpieniem.

Dziś moja mama dowiedziała się, że ja już żyję w niej od przeszło miesiąca i to pod jej sercem. Niestety, nie ucieszyła się mną. Powiedziała straszne słowa: „Nie chcę tego dziecka. Nie mogę go teraz przyjąć i urodzić. Na dziecko przyjdzie jeszcze czas”.
Matko Chrystusa , napełniaj miłością serca wszystkich matek i ojców, by nie ulegali zgubnej pokusie zabijania swoich nienarodzonych dzieci. Spraw, by egoizm, wygodnictwo, kariera i wstyd przed kolejną ciążą nie pokonały miłości do drugiego człowieka, miłości do własnego bezbronnego dziecka.
Ojcze Nasz ...
10x Zdrowaś...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu ...

Tajemnica II - Ubiczowanie Pana Jezusa

Fragment z Ewangelii - czyta Kapłan

Mogli z nim zrobić, co im się podobało. Obnażyli Go z szat, wystawili na pośmiewisko i okrutnie biczowali, a okrytego ranami i ociekającego krwią bili po twarzy. Tak postąpili z Niewinnym, usprawiedliwiając zabójcę.
Spójrzcie ze Mną na  Ciało Mojego Syna , które całe stało się jedną raną z powodu straszliwego biczowania.
Straszliwe rzymskie bicze wbiły się w Jego ciało głębokimi ranami. Płynie z nich obficie krew - okrywając Go purpurowym płaszczem.

Jak trudno żyć po tak okrutnym wyroku. Wszystko we mnie krzyczy i protestuje. Matko, Ojcze! Chcę żyć! Chcę się rozwijać! Dlaczego nie daliście mi tej szansy? Dlaczego przekreśliliście Boże plany co do mnie? Dlaczego wysyłacie mnie na tak straszną i przedwczesną śmierć? Mamo czy nie będzie ci brakowało moich rączek mocno splecionych na Twojej szyi? Tato, twoje silne ramiona będą puste i bezużyteczne.


Bolesna Matko , polecamy Ci wszystkich rodziców, by nigdy nie zawahali się powiedzieć życiu TAK! Polecamy Ci lekarzy, rządzących państwami i wszystkie organizacje odpowiedzialne za los rodziny, by zawsze broniły godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Spraw, by ich ręce nigdy nie były splamione krwią nienarodzonych dzieci.
Ojcze Nasz ...
10x Zdrowaś...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu ...

Tajemnica III - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Fragment z Ewangelii - czyta Kapłan

           Ubiczowany, z trzciną w ręku i cierniowej koronie na głowie, opluty i wyszydzony, poniżony i wyśmiany, odrzucony przez własny naród. Cierniowa korona przeszyła Jego Głowę. Spływają z niej potoki krwi, pokrywając Jego Twarz i zniekształcając ją.
«Tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi» (Iz 52,14).

Jestem w pełni rozwoju, wszystko we mnie krzyczy, bo naprawdę chce żyć! Matko, gdybyś wiedziała, jak bardzo tego pragnę, gdybyś chciała mnie zobaczyć, gdybyś, choć trochę mnie kochała – umiałabyś jeszcze poczekać i mogłabyś przeżywać niepojętą radość – moje narodzenie. Rodzice, dlaczego nie chcecie przeżyć moich narodzin? Jakże cudownie byłoby stawiać z wami pierwsze kroki, przeżyć pierwszy uśmiech, wypowiedzieć pierwsze słowa.

Matko Najświętsza , wybłagaj nam tę łaskę , by słowa Sługi Bożego Jana Pawła II przeszyły serca wszystkich ludzi na całym świecie, by świat zrozumiał, że „…naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”
Ojcze Nasz ...
10xZdrowaś...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu ...

Tajemnica IV - Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Fragment z Ewangelii - czyta Kapłan

Wspólna jest dola człowiecza na ziemi, wspólna droga, wspólne dźwiganie krzyża. Zawsze jednak przewodzi nam Jezus.
Poranione ramiona Mojego Syna  z trudem utrzymują drzewo męczarni. Słuchajcie sercem, wraz ze Mną, straszliwych uderzeń w gwoździe, które przeszywają Jego ręce i stopy. Usłyszcie odgłos Krzyża wpadającego w ziemię, zobaczcie Jego skurcz z powodu nowego bólu. Posłuchajcie jęków Jego krwawej agonii, ostatniego westchnienia, które wydaje w chwili Swej śmierci na Krzyżu.

Ktoś powiedział matce, że ten zabieg jest niebezpieczny. Powinna się zastanowić nad tą decyzją. Matka zawahała się w swoim postanowieniu, ale nie z miłości do mnie, lecz z obawy o siebie. Och matko, gdybyś ty wiedziała, jaką ulgę sprawiło mi Twoje dobre, choć egoistyczne myślenie. Niechcący pomogłaś mi choć przez chwilę. Matko, Ojcze! Krzyż, który mi daliście jest za ciężki i niesprawiedliwy! Czy wśród tylu bliskich ludzi nie znajdzie się ktoś, kto by mi pomógł? Ja chcę kochać i być kochanym!

Matko Miłosierna , spraw, by zawsze w pobliżu zagrożonych śmiercią dzieci, znaleźli się kochający ludzie. Spraw, by zdesperowane i nieczułe matki, wspierały bliskie osoby, rodzina, kapłani, lekarze, instytucje i każdy napotkany człowiek. Spraw, by zawsze w pobliżu znalazł się ktoś, kto powstrzyma rękę niosącą śmierć .
Ojcze Nasz ...
10x Zdrowaś...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu ...

TajemnicaV - Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Fragment z Ewangelii - czyta Kapłan

Zbawiciel umarł na krzyżu dla zbawienia świata. Popatrzcie dziś wszyscy na Tego, którego przebodli.
Mój Syn umiera przy Mnie, Swej Bolejącej Matce, która otwiera Serce, by przyjąć was wszystkich do zbolałej kołyski Swego nowego i powszechnego macierzyństwa. Ukrzyżowany Jezus jest waszym Odkupicielem i Zbawicielem. W tym dniu spełnia się pragnienie całego Jego życia i wola Ojca realizuje się w sposób doskonały, ponieważ Jezus złożył Siebie w ofierze dla waszego zbawienia.

Nadeszła ostatnia godzina. Matka przyszła do lekarza, by mnie zabił, zadał mi śmierć. Lekarz wziął ostre narzędzie i ranił mnie wiele razy. Od pierwszego zranienia się jeszcze nie umiera, tylko strasznie się cierpi. Ja się nie skarżę, choć tak bardzo boli. Matko czy widzisz moją krew? Nie, ty nie chcesz patrzeć na krew. Ostre narzędzie dosięga mnie głęboko i coraz bardziej rozdziera moje ciało. Żegnaj, moja matko!. Twoje łono stało się krzyżem, na którym umieram. Mimo, że mnie zabijasz, nadal jesteś moja matką, ale jakże tragiczną, bo jesteś bez miłości!


Teraz gdy ciemność znowu zstąpiła na świat i noc ogarnia zagubioną ludzkość,  patrzcie na Tego, którego przebili, aby zrozumieć, w jaki sposób zostało dla was - na zawsze - odniesione zwycięstwo nad złem, nienawiścią i nad śmiercią – mocą Miłosiernej Miłości Jezusa, waszego Odkupiciela. Oto Prawdziwy Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Okaż nam Panie,  Miłosierdzie Twoje !  A  Ty  Matko Boleści, weź je w Swoje Matczyne dłonie i ponieś to Nieskończone Zmiłowanie  zagubionej ludzkości współczesnego świata, wydającego bezlitosne wyroki na ŻYCIE ,
ŻYCIE - które  jest ŚWIĘTE , gdyż jest  w całości Darem Boga-Stwórcy - jest ŚWIĘTYM DAREM  dla człowieka, zrodzonego z Jego wielkiej bezinteresownej Miłości.
Ojcze Nasz ...
10X Zdrowaś...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu

Z a k o ń c z e n i e
Sługa Boży Jan Paweł II - niestrudzenie stawał w obronie Życia i wołał: „Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. (…) „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie „kultury życia”. (…) Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!”.


...Miłość przynagla nas, abyśmy nie żyli już tylko dla siebie, ale odważnie stanęli w obronie życia !

Niech za  przyczyną -  Tego Wielkiego Obrońcy Godności Ludzkiego Życia - Fatimskiego Papieża  -  nasza wspólna modlitwa różańcowa o świętość życia, zanoszona dzisiaj do Boga,  przemieni wszystkich mieszkańców naszej Podbeskidzkiej Ziemi, abyśmy stali się ludźmi,  którzy zapragną życia świętego, którzy świętości życia będą z przekonaniem i wiarą mężnie bronić. Amen.