Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Dla przyjaciół Apostolstwa Dobrej Śmierci

Dla przyjaciół Apostolstwa Dobrej Śmierci
Nagroda świętego Mikołaja
 

 

W pierścieckim sanktuarium osiem osób uhonorowano statuetkami świętego Mikołaja w dowód wdzięczności za zaangażowanie w krzewienie idei Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 

 

Uroczystość wręczenia statuetek świętego biskupa odbyła się w Pierśćcu, w sanktuarium św. Mikołaja, w ostatnią sobotę listopada. Z rąk Lidii Wajdzik, diecezjalnej zelatorki ADŚ nagrodę przyjęli: ks. kan. Stanisław Morawa z Hałcnowa, ks. kan. Jerzy Horzela z Pierśćca oraz zelatorki ADŚ: Urszula Czyż, Wiktoria Laszczak, Winfryda Stawarczyk, Anna Sztwiertnia i Barbara Wałach. Honorowym laureatem tegorocznej nagrody świętomikołajowej został biskup Tadeusz Rakoczy. Każdy z nagrodzonych otrzymał figurkę św. Mikołaja dłuta Andrzeja Klimowskiego, różę oraz pamiątkowy dyplom. ADŚ działa w blisko pięćdziesięciu parafiach diecezji. U progu Adwentu członkowie Apostolstwa uczestniczą w dniu skupienia w pierścieckim sanktuarium. Poza formacją w swoich parafiach biorą udział również w rekolekcjach, pielgrzymkach oraz czuwaniach modlitewnych u swojej patronki - Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie.

 

ks. jmp
Gość Bielsko-Żywiecki Nr 49/863 z 7.12.2008 r.