Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Przy Krzyżu wdzięczności na stoku Skrzycznego

Przy Krzyżu Wdzięczności na stoku Skrzycznego
Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci

 Sąd Boży - rzeczy ostateczne i modlitwa za zmarłych - nasza rola względem tych, którzy zmarli - niechrześcijańskie sposoby kontaktu ze zmarłymi - ludzie, którzy mieli szczególną laskę kontaktu ze zmarłymi -wspomnienia s. Anny z Warszawy na podstawie książki Świadkowie Miłosierdzia - wzajemna pomoc związana z obcowaniem świętych - to zagadnienia, które byty przedmiotem konferencji ks. dyrektora Apostolstwa Dobrej Śmierci Antoniego Żebrowskiego pt. Idę przygotować wam miejsce, wygłoszonej dla zelatorek Apostolstwa podczas rekolekcji w klasztorze sióstr św. Elżbiety z Nysy w Szczyrku.

 Konferencja

Ks. Dyrektor Apostolstwa, którego siedziba znajduje się w Górce Klasztornej, podzielił się również refleksjami na temat śmierci oczyma wiary - oto niektóre myśli:
Śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia - Przejście do wieczności na spotkanie z miłosiernym Ojcem - Wiara i nadzieja kończą się z chwilą śmierci, pozostaje tylko miłość - Przemijanie jako nadzieja spotkania z Jezusem w wieczności - Jestem szczęśliwy i wy też bądźcie szczęśliwi (Jan Paweł II, przed śmiercią) - Śmierć przyjdzie do nas jak złodziej w nocy tj. niespodziewanie - Nasza ziemska wędrówka jest podążaniem ku wieczności - Nasze ziemskie zadanie polega na czynieniu dobra i okazywaniu miłości - Śmierć zostaje pokonana przez miłość Chrystusa - W oczekiwaniu na zmartwychwstanie - pascha), symbol Zmartwychwstałego Chrystusa, zapala się też podczas pogrzebu.
- Jest w Warszawie łączka gdzie rozsypują prochy - mówił ks. dyrektor - pogański zwyczaj ze Wschodu. Kościół dopuszcza kremację, ale urnę należy złożyć do grobu.

 Krzyż Wdzięczności

W wigilię Zesłania Ducha Świętego uczestnicy rekolekcji wraz z mieszkańcami Szczyrku i turystami, wzięli udział w polowej Mszy św. przy Krzyżu Wdzięczności na stoku Skrzycznego, w wąwozie nad Czyrną, zorganizowanej z pomocą ratowników GOPR. W koncelebrze uczestniczyli ks. prob. Andrzej Lorans, ks. Władysław Nowak ze Szczyrku - Górki, ks. Leszek Łysoń i ks. Antoni Żebrowski - dyrektor Apostolstwa. W trudnych warunkach panujących w tym dniu w górach, w deszczu, zimnie i gęstej mgle, uczestnikami Mszy św. byli tylko wytrwali - kilkadziesiąt osób, które z okazji tej uroczystości mogły skorzystać z wyciągu krzesełkowego, jak również mogły skosztować słodkich wypieków, przygotowanych przez szczyrkowskie parafianki. Krzyż stoi na Skrzycznem od 37 lat i został tam ustawiony z inicjatywy p. Wiktorii Laszczak, a Msze św. organizowane są w tym miejscu, od 30 lat.

 Zelatorki spotkały się z p. Wiktorią i jej siostrą w domu państwa Laszczaków. Zobowiązałam się przed Bogiem postawić krzyż na Skrzycznem za usłyszenie kiedyś jeszcze słowa „mamo", po tym jak zmarto drugie z moich maleńkich dzieci - słabym głosem mówi 84-letnia zelatorka p. Wiktoria. Mimo że nie mogła już mieć własnych dzieci - usłyszała jednak to słowo po przyjęciu duchowej adopcji seminarzysty, którego edukację wspierała modlitwą i ofiarą. W latach 90., kiedy mogła ujawnić się jako inicjatorka postawienia krzyża, została uhonorowana przez bpa T. Rakoczego najwyższym odznaczeniem, jakie Kościół przyznaje osobom świeckim - medalem Pro Ecclesia et Pontyfice.

 

Pani Wiktoria, pochodząca z biednego domu, po swoich doświadczeniach trudnego dzieciństwa, powiedziała sobie później - nikt nie wyjdzie głodny z mojego domu. Przez wiele lat przyjmowała w swoim domu młodzież oazową. Bigosem i ciastem ugościła również kilkunastoosobową grupę zelatorek apostolatu. Od spotkania z ks. A. Żebrowskim 5 lat temu, prowadzi wraz z siostrą miejscowy apostolat, zrzeszający około 280 członków. Opowiadanie p. Wiki, bardzo osobiste, ks. dyrektor określił jako kolejną konferencję podczas tych rekolekcji.

 Refleksja z wykładu ks. Zebrowskiego nt duszy:

- doświadczam przeżyć religijnych wchodząc w relacje z Bogiem; każda dusza jest bezpośrednio stworzona przez Boga, nigdy nie przestanie istnieć; dusza zachowuje świadomość ciągłego istnienia i ponosi konsekwencje postępowania człowieka; każda dusza ma jedno ciało, które jest jej przypisane - nie ma zatem racji bytu teoria reinkarnacji.

 Podczas niedzielnej Mszy św. w Dniu Zesłania Ducha Świętego, na którą ks. dyrektor osobiście przyprowadził poruszającą się z trudem p. Wiktorię i jej siostrę, kapłan mówił w klasztornej kaplicy o roli Ducha Świętego i o ludziach obdarowanych łaską wiary - wymieniając wielkich uczonych, jak wynalazca radia Marconi, astronom M. Kopernik, wynalazca szczepionki przeciw wściekliźnie L. Pasteur.

 Mająca duży autorytet wśród zelatorek i członków apostolatu - zelatorka diecezjalna p. Lidia Wajdzik, informowała uczestników rekolekcji m. in. o tematyce diecezjalnej konferencji Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich nt. „Współczesne zagrożenia kultury", która miała miejsce 22 kwietnia w Bielskim Domu Kultury. Podczas sesji naukowej wykłady wygłosili: ks. prof. A. Zwoliński pt. „Przejawy kultu zła w kulturze", dr S. Krajski nt. „Współczesne postacie satanizmu", ks. dr M. Piątkowski nt. „Rzeczywistość ducha złego", ks. A. Posacki pt. „Droga otwierania się na ducha zła". Wypowiadał się również egzorcysta diecezjalny, ks. dr Płonka. Wymienione materiały nagrane na płytach CD przekazała księdzu dyrektorowi.

 Zbigniew Brzezina
Źródło Diecezji Bielsko-Żywieckiej Nr 27/2006