Reportaże i zdjęcia » 2005 i starsze » U Świętego Mikołaja

U Świętego Mikołaja

 

"Już drugi rok z rzędu tym razem 27 listopada 2004 r. spotkały się grupy modlitewne Apostolstwa Dobrej Śmierci z diecezji bielsko-żywieckiej i diecezji i katowickiej na dniu skupienia w Pierścieckim Sanktuarium.

 

U stóp ołtarza, nad którym widnieje wyrzeźbiona i przystrojona pięknymi szatami figura św. Mikołaja tak wielu już, gorliwą modlitwą za Jego wstawiennictwem uprosiło upragnione łaski, czy to powrotu do zdrowia, dobrego męża, łaskę potomstwa i łaskę rozwiązania wielu gordyjskich węzłów po ludzku sądząc nie do rozsupłania.

 

W tym dniu Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Biskup Janusz Zimniak w asyście wielu księży i ks. Antoniego Żebrowskiego MSF - naszego dyrektora. Muzyką i śpiewem adorowała Pana Jezusa kapela Wałasi z Istebnej, członkowie Zespołu “Koniaków" spod Ochodzitej z Koniakowa oraz bardzo licznie zgromadzeni pielgrzymi. Poezję religijną recytował Bogu i pielgrzymom sam autor znany w kraju Kazimierz Węgrzyn z Istebnej.

 

Ks. Biskup, w homilii nawiązując do aktualnych spraw tego świata, spraw budzących wielkie kontrowersje, jak brak poszanowania życia ludzkiego, manipulacje genetyczne, klonowanie, aborcja czy eutanazja, mówił o ważności i służebnej roli, jaką spełnia Apostolstwo Dobrej Śmierci. Zaznaczył, że Apostolstwo, którego charyzmatem jest modlitwa i czuwanie nad godnym życiem i godnym umieraniem, ma głęboki wymiar duchowy i pasuje do słów dzisiejszej ewangelii “Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21,36). Kończąc, podkreślił kilka razy, że to modlitewne Apostolstwo jest Apostolstwem nadziei na życie wieczne, ratunkiem dla tych, którzy kroczą w mrokach niewiary i są nieodporni na powaby dzisiejszego zmaterializowanego świata.

 

Jak Bóg pozwoli za rok spotkamy się na trzecim modlitewnym zgrupowaniu u stóp św. Mikołaja w Pierśćcu, k. Skoczowa.

 

Zel. Lidia Wajdzik - Skoczów
Nadzieja i Życie Nr 34/2005