Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Dzień skupienia dla Apostolstwa w Hałcnowie

 Dzień skupienia dla Apostolstwa w Hałcnowie

 25. maja br. członkowie naszego Stowarzyszenia, z Podbeskidzia, wspólnie modlili się Maryjnym Sanktuarium u stóp Hałcnowskiej Pani, Matki Bożej Bolesnej.

 Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci corocznie spotyka się na Dniu Skupienia w Hałcnowie, aby prosić Matkę Boską Bolesną, patronkę Stowarzyszenia, o opiekę i potrzebne łaski na cały rok dla nas i naszych rodzin, ufając że będziemy wysłuchani.

 Powierzając Jej swoje troski doznajemy zawsze pocieszenia. Gdzież, jak nie u Matki Boleściwej trzymającej w ramionach martwego Syna, patrzącej z Ołtarza na nas, modlących się i ufających jej, moglibyśmy nie doznać ukojenia serca. Zawsze z nadzieją zwracamy się do niej prosząc o rozwiązanie spraw trudnych oraz o godne życie i dobrą śmierć.

 I tym razem w Dniu Skupienia mając na względzie motto, które zawsze nam towarzyszy, iż “dobrze żyć - to wiele, lecz dobrze umrzeć - to wszystko", z wielką pokorą i ufnością modliliśmy się za konających, o łaskę nawrócenia w ostatniej godzinie życia, prosząc Maryję o wstawiennictwo u Syna za nich, w modlitwie różańcowej do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Głębokim sercem i z radością, dziękując Bogu za otrzymane łaski, wielbiliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kaplicy Miłosierdzia, adorując Go w Najświętszym Sakramencie.

 Wspólna modlitwa, głęboko przeżyta modlitwa Adoracji, Droga Krzyżowa, spotkania, konferencja, a przede wszystkim Msza Św., wszystko to umacnia nas w dobrym, daje pokój serca i poczucie więzi wspólnotowej, a zarazem ufność, że Apostolstwo nasze przyczynia się do godnego życia i daje nadzieję na dobrą śmierć.

 Prowadzony Dzień Skupienia przez Dyrektora naszego Stowarzyszenia, ks. Antoniego Żebrowskiego MSF oraz wygłoszona przez niego konferencja na temat skuteczności modlitwy, jak również homilia głoszona przez ks. Romana Siatkę MSF na Mszy Św, wieczornej długo zostanie w naszych sercach.

Zel. Zofia Fudala - Bielsko-Biała - Hałcnów
Nadzieja i życie 45/2007