Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Spotkanie u Matki w Hałcnowie

Spotkanie u Matki w Hałcnowie

 

Tegoroczny Dzień Skupienia ADŚ (30.V.2008) odbył się w ciepłej i serdecznej atmosferze, przy pięknej pogodzie. Czuliśmy opiekę Maryi, naszej Patronki, i św. Józefa. 

 

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą: Anioł i Pański, a następnie w Różańcu do 7. Boleści Matki Bożej, prosiliśmy Maryję i za konających, o łaskę pojednania się z Bogiem w ostatniej godzinie ich życia. Ważnym punktem naszego spotkania była konferencja Dyrektora Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci Ks. Antoniego Żebrowskiego MSF, której myślą przewodnią było: bądźmy uczniami Chrystusa - zaprzyjmy się i samych siebie, szkoła Jezusa, to miłość Boga i bliźniego.

 

Następnie odbył się oczekiwany koncert pieśni religijnych wykonanych przez l Ks. Janusza Jezuska MSF. i Przeżyliśmy niezapomniane ; chwile przy wspaniałym wykonaniu pieśni, a towarzyszące koncertowi słowo było j uzupełnieniem śpiewu. Była i to również refleksyjna nauka, i przy muzyce wypływającej i z serca, w pięknej scenerii i majowego słonecznego dnia.

 

W Kaplicy Miłosierdzia; Bożego spotkaliśmy się na Koronce w intencji rodzin; Prowadził ją ks. Marcin, i opiekun naszej hałcnowskiej wspólnoty ADŚ, po czym z miłością ucałowaliśmy relikwie św. Siostry Faustyny. Pieśnią i modlitwą adorowaliśmy Najśw. Sakrament, uwielbiając Boga. Dziękowaliśmy Panu za otrzymane i łaski. Polecaliśmy Miłosiernemu Bogu nasze rodziny, nas samych, prosząc o rozwiązanie naszych problemów osobistych. Modliliśmy się za chorych i cierpiących oraz całe Stowarzyszenie.

 

O 18-tej rozpoczęło się czuwanie u Stóp Hałcnowskiej Pani Matki Bolesnej, w którym czynnie uczestniczyliśmy. Wspólnota ADŚ poprowadziła Drogę Krzyżową i wokół Kościoła. Rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa modliliśmy się za nasze rodziny wraz z pielgrzymami i przybyłymi na comiesięczne czuwanie do Sanktuarium.

 

Prosiliśmy Boga, by chronił rodziny od pokus tego świta i wszelkiego zniewolenia. Rozważając część Światła Różańca poleciliśmy Maryi nasze rodziny, prosząc Bolesną Hałcnowską Panią, o światło dla naszych rodzin, by panowała w nich wzajemna miłość i zrozumienie, by życie naszych rodzin było godne dzieci Bożych.

 

Ukoronowaniem uroczystości Dnia Skupienia połączonego z Czuwaniem, była Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Dyrektora ADŚ Antoniego Żebrowskiego MSF w celebracji kilkudziesięciu księży, z homilią dr Marka Studenskiego. Apel Jasnogórski i zasłonięcie Figury Matki Bożej zakończyło Dzień Skupienia. Wraz z chórem parafialnym odśpiewaliśmy na zakończenie hymn, dziękując Bogu za wszystkie przeżycia i wzruszenia, którymi nas obdarzył.

 

Zel. Zofia Fudala - Bielsko-Biała - Hałcnów
Nadzieja i Życie 48/2008