Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Statuetki Świętego Mikołaja

Statuetki Świętego Mikołaja

 

Wspólnoty ADS diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji katowickiej gromadzą się co roku w I. sobotę grudnia w pierścieckim sanktuarium św. Mikołaja, miejscu szczególnego jego kultu, gdzie się wyczuwa charyzmę i duchowość Patrona tego miejsca.

 

Nad ołtarzem widnieje figura Świętego, znana z cudownych właściwości. Przez cały rok zdążają tu pielgrzymi prosząc o zdrowie dla chorych, zwłaszcza dla dzieci, o szczęśliwą operację, o potomstwo, o rozeznanie powołania, o błogosławieństwo dla dobytku, a nawet o szczęśliwą godzinę śmierci. Kultywowany jest zwyczaj pocierania pleców figury Mikołaja chusteczką (lub bielizną chorego). Przykłada się je potem do chorych - miejsc w połączeniu z modlitwą upraszając wstawiennictwa Świętego. W grudniu szczególnie odżywa jego wspomnienie. To czas pielgrzymek, w której wierni zwracają się o łaskę dla swego, często pogmatwanego, życia.

 

V Regionalny Dzień Skupienia ADŚ zgromadził 1.XII.2007 r. w Pierśćcu setki członków Stowarzyszenia i wielu duszpasterzy parafialnych grup. Modlitwie przewodniczył ks. dyr. Antoni Żebrowski MSF. W homilii nawiązał do Ewangelii św. Łukasza: “Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21,36), uwrażliwiając na ostateczny akt rodzenia się do życia wiecznego, na ostateczne spotkanie z Synem Bożym.

 

Ta apostolska rodzina, składająca Bogu z wiarą modlitwy błagalne, hołdy wdzięczności, uwielbienia i ofiary, tworzy wyjątkową atmosferę radości i jedności ducha płynącą z serc zgromadzonych wokół Chrystusa. Piękny to był dzień - dzień jedności i budowania więzi wiary między lokalnymi wspólnotami różnych parafii, dla doświadczenia miłosierdzia Bożego w modlitwie.

 

Zeszłoroczny Dzień Skupienia to także pierwszy mały jubileusz i okazja uhonorowania wyjątkowych osób. Wyrazem wdzięczności i szacunku za zaangażowanie w spotkanie i szerzenie kultu Św. Patrona, idei ADS oraz za związanie naszej formacji z sanktuarium w Pierśćcu, stały się statuetki św. Mikołaja. Po raz pierwszy, w grudniu 2007 r., przyznała je Kapituła św. Mikołaja aż 10 laureatom.

 

Z rąk Przewodniczącego Kapituły, ks. kustosza Jerzego Horzeli statuetki św. Mikołaja i listy pochwalne otrzymali: ks. Antoni Żebrowski MSF - dyrektor krajowy ADS, ks. prał. Zbigniew Powada - proboszcz bielskiej par. katedralnej św. Mikołaja, ks. kan. Stanisław Kozieł z par. św. Floriana w Żywcu Zabłociu, ks. prałat Alojzy Zuber z par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, Zelatorki: Zofia Fudala z Bielska Białej - Hałcnowa, Dorota Wojtas z Pierśćca, Irena Małek z Jastrzębia i Kazimiera Dyrcz z Knurowa; dyr. pierścieckiej szkoły Stefania Kewesz oraz red. Alina Świeży-Sobel, dyr. bielskiego oddziału “Gościa Niedzielnego". Wśród uhonorowanych za współpracę znalazła się czuwająca nad muzyczną stroną pierścieckich nabożeństw prof. Bogusława Dunikowska. Ta forma nagradzania znakomitych osób stanie się już tradycją Dnia Skupienia w pierścieckim sanktuarium.

 

Lidia Wajdzik - ADS
Nadzieja i Życie Nr 47/2008