http://apostolstwods.pl/?p=p_274&sName=xvi-swieta-noc-modlitwy--6-7.10.2018http://apostolstwods.pl/?p=p_275&sName=rekolekcje-pompejanskie--brenna-22-25.10.2018
 

Opieka duszpasterska i prowadzący » Kazimierz Chrapek - administrator strony

Przesłanie

 - Moją najważniejszą troską jest, by życie tu na ziemi, które jest wstępem do wieczności, było godne, by godna była nasza śmierć.
Codziennie modlę się o godną śmierć nie tylko dla siebie i moich najbliższych, ale dla wszystkich ludzi żyjących na tej ziemi.

 Kontakt:  chrapekkazimierz@wp.pl