http://apostolstwods.pl/?p=p_282&sName=xvi-regionalny-dzien-skupienia-ads--1.12.2018
 

Opieka duszpasterska i prowadzący » Kazimierz Chrapek - administrator strony

Przesłanie

 - Moją najważniejszą troską jest, by życie tu na ziemi, które jest wstępem do wieczności, było godne, by godna była nasza śmierć.
Codziennie modlę się o godną śmierć nie tylko dla siebie i moich najbliższych, ale dla wszystkich ludzi żyjących na tej ziemi.

 Kontakt:  chrapekkazimierz@wp.pl