Reportaże i zdjęcia » 2011 » Dzień Skupienia w Hałcnowie - 27.05.2011 r.

Regionalny Dzień Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci

27 maja 2011 r. spotkaliśmy się w naszej Hałcnowskiej Świątyni, Matki Bożej Bolesnej, a zarazem Patronki Apostolstwa Dobrej Śmierci, aby za Jej pośrednictwem, wypraszać u Boga potrzebne łaski, dziękować za otrzymane i powierzyć Jej wszystkie sprawy, całe swoje życie.

Od dziesięciu lat Wspólnota ADŚ z naszej Diecezji spotyka się w naszym Sanktuarium, by wspólnie się modlić. Tym razem przyjechały również liczne grupy modlitewne z Diecezji Katowickiej.

Wszystkich pielgrzymów bardzo serdecznie przywitał Proboszcz ks. prałat Stanisław Morawa, życząc wszystkim gościom ufnej i owocnej modlitwy.

Dzień Skupienia przebiegał następująco:następująco:

 modlitwą Anioł Pański rozpoczęliśmy modlitewne spotkanie, prosząc Maryję o opiekę nad nami, powierzając Jej w tej pięknej modlitwie zawierzenia – siebie i swoich bliskich,

 w Różańcu do 7 Boleści Matki Bożej wypraszaliśmy łaskę pojednania z Bogiem dla konających

 w tym dniu grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące,

 następnym punktem naszego Skupienia była konferencja ks. Bogumiła Nowosiadły MSF z Centrali Stowarzyszenia ADŚ z Górki Klasztornej. Swoje „ słowo” ks Bogumił rozpoczął grając na gitarze i śpiewając pieśni, czym wprowadził wszystkich w bardzo radosny nastrój. Ks. Bogumił rozmawiał z nami o modlitwie, wskazywał jak należy się modlić. Trzeba całkowicie zaufać Bogu w modlitwie. Człowiek ufający Bogu i ufnie się modlący jest radosnym, spokojnym , godzi się w wolą Bożą,

 koncert chórku młodzieżowego Verba Dei pod dyrekcja p. Daniela, pieśniami o miłości do Boga i ludzi, skierował nasze myśli ku miłości Bożej i napełnił serca nadzieją,

 uczciliśmy Miłosierdzie Boże, ufną Koronką i Litanią do Miłosierdzia Bożego, powierzając Jezusowi Miłosiernemu prośby i dziękczynienia naszych serc,

 całując relikwie św. Siostry Faustyny dziękowaliśmy za wprowadzenie w życie Koronki do Miłosierdzia Bożego, prosząc  o wstawiennictwo za nami u Jezusa,

 adorując i uwielbiając Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie modlitwą i pieśniami, dziękowaliśmy za łaski, przepraszając  za nasze słabości. Z ufnością prosiliśmy Pana Jezusa za nami i naszymi rodzinami, mając nadzieję, że będziemy wysłuchani,

 modliliśmy się za kapłanów, o miłość do Boga żarliwą i pobożną. Zawierzyliśmy Maryi, Matce kapłanów i Królowej Apostołów naszych kapłanów, aby trwali w jedności z Chrystusem i z miłością prowadzili dzieło ewangelizacji,

 błagaliśmy Maryję pełna łaski i miłosierdzia o wstawiennictwo za nami u Syna powierzając Jej całą Wspólnotę ADŚ, aby Maryja Matka Boża Bolesna, Patronka nasza wyjednała dla nas prawdziwą Mądrość Bożą, prosząc o opiekę, byśmy byli doskonałymi uczniami i naśladowcami wcielonej Mądrości Jezusa Chrystusa i mogli dojść do Chwały Jego w niebie,

 rozważając Mękę i Śmierć Pana Jezusa w  Nabożeństwie Drogi Krzyżowej prosiliśmy za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II o łaskę miłosierdzia dla zmarłych z naszych rodzin i zmarłych członków ADŚ,

 w tajemnicach Światła Różańca Świętego z ufnością prosiliśmy Maryję o światło dla rodzin, aby nasze życie było godne łaski i prawdy, wolne od różnych nałogów,

 uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Infułata Władysława Fidelusa z Żywca w celebracji ponad 40 księży, była najwspanialszą ucztą duchową,  którą przeżyliśmy dziękując Bogu za ten miłosierny dar,

 homilię wygłosił ks. dr Marek Studencki Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko- Żywieckiej o godnej śmierci, nawiązując do przykładu umierania i ostatnich godzin życia i przejścia na spotkanie z Bogiem Błogosławionego Jana Pawła II,

 na początku Mszy Świętej ks Bogumił w swoim słowie zwrócił się do zgromadzonych w Świątyni pielgrzymów przybliżając działalność  Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci w kontekście godnego umierania,

 apel Jasnogórski i hymn Apostolstwa DŚ wykonany przez chór parafialny zakończył Regionalny dzień Skupienia.

Zofia Fudala .Zelator ads