Reportaże i zdjęcia » 2013 » XI Dzień Skupienia ADŚ u św. Mikołaja - 30.11.2013

 W Pierśćcu, u … patrona dobrych serc - koili i przemieniali swe serca…

          Święty Mikołaju, opatrz na tym miejscu, szczególnie przez Ciebie wybranym, także moje rany i pochyl się nad moimi słabościami, abym zawsze chwalił Ojca, Syna i Ducha Świętego prosili Świętego w swych sercach pielgrzymi, uczestnicy (ponad 800 osób) XI Dnia Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Regionalnego Dnia Turystyki Pielgrzymkowej : księża, zelatorzy, członkowie i sympatycy Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci; organizatorzy turystyki pielgrzymkowej – diecezji bielsko-żywieckiej (w zdecydowanej większości), archidiecezji katowickiej, a nawet krakowskiej.

            Po przywołaniu Ducha Świętego, zaproszeniu Matki Bożej, szczególnie Matki Bożej Bolesnej, trwali wiele godzin na gorliwej modlitwie; ufni, że Pan w swej wielkiej dobroci i łaskawości, poprzez wstawiennictwo św. Mikołaja, obdarzy wszystkich łaskami i darami najbardziej potrzebnymi każdemu.

            Spotkanie z żywym Chrystusem i Jego Słowem w Eucharystii, sprawowanej przez Dyrektora Krajowego Apostolstwa z Górki Klasztornej, Antoniego Żebrowskiego, w koncelebrze 32 kapłanów, było najwspanialszym modlitewnym przeżyciem i darem.

W homilii ks. Antoni Żebrowski pytał i rozważał: Co znaczy, być prawdziwym człowiekiem?.. Mówił:

 - trzeba wyjść z własnego egoizmu i dostrzec drugiego człowieka; miłować go tak, jak uczy Chrystus, który siebie stawia za wzór;

 - trzeba wpatrywać się, swoim życiem, w Chrystusa, który pochylał się nad ubogimi, który na krzyżu, z miłości do człowieka, oddał życie;

 - trzeba zwyciężać zło dobrem, miłować również nieprzyjaciół; tych, którzy prześladują, uczył tego Pan Jezus;

 - trzeba wsłuchiwać się w naukę i przykład życia błogosławionego Jana Pawła II, który przebaczył swemu zamachowcowi, nazwał go nawet „bratem”; wiedzieć, że miłość i zjednoczenie z Bogiem zwycięża zło;

 - trzeba mieć serca skierowane ku Maryi, a oczy wpatrzone w św. Mikołaja i innych świętych, którzy swymi wielkimi sercami i przykładem życia pobudzają do czynów miłosierdzia; uczą, jak pięknie żyć; kto praktykuje miłosierdzie, nie obawia się śmierci;

 - trzeba swoim życiem budować swoją świętość, iść za Chrystusem, odpowiadać na Jego powołanie.

Trzeba prosić Pana Jezusa, słowami Matki Teresy: Spraw Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom (…); poprzez naszą rozumiejącą miłość, obdarz ich pokojem i radością.

            I prosili pielgrzymi, apostołowie dobrej śmierci Boga, adorując Go w Najświętszym Sakramencie, o opiekę nad światem, ojczyzną, rodzinami, środowiskami; dziękowali za dar wiary, nie tylko w Roku Wiary; za Apostolstwo Dobrej Śmierci, za dar kolejnego spotkania we wspólnocie, a nade wszystko prosili Pana Boga o świętą w oczach Bożych śmierć dla wszystkich.

 I cieszyli się pielgrzymi radością, wyróżnionych statuetkami św. Mikołaja, kapłanów i zelatorów. Bowiem:

Kapituła Nagrody św. Mikołaja, w składzie: Przewodniczący Kapituły – Dyrektor Krajowy ADŚ, Antoni Żebrowski ; Moderator Diecezjalny ADŚ – ks. prałat Alojzy Zuber; Zelator Diecezjalny ADŚ – Lidia Greń- Wajdzik, Zelator ADŚ Kazimierz Chrapek - przyznała te figurki w dowód uznania, szacunku i wdzięczności :

            Ks. Kanonikowi Janowi Gustynowi, proboszczowi w Rudnicy

            Ks. Kanonikowi Ignacemu Czaderowi, proboszczowi w Pogórzu

            Bernadecie Holeksa – zelatorce ADŚ w parafii św. Jerzego w Cieszynie,

            Mariannie Gryzło – zelatorce ADŚ w parafii w Brennej – Leśnicy,

            Dorocie Wojtas – zelatorce ADŚ w parafii w Pierśćcu.

Tym tradycyjnym już wyróżnieniem zaznaczono ich piękną postawę w służbie Bogu i człowiekowi, hojność w dzieleniu się otrzymanymi charyzmatami …

Cała wspólnota dziękowała za dar spotkania, za ubogacenie wzajemne, i prosiła świętego Mikołaja, świętego otoczonego aureolą cudowności o orędownictwo w Niebie i o łaskę naśladowania…

 Prosiła również słowami modlitwy :

            Święty Mikołaju, który w pierścieckim wizerunku od wieków odbierasz cześć jako źródło cudów, pocieszyciel strapionych, lekarz chorych, wypraszaj nam u Boga Ojca Wszechmogącego łaskę uwolnienia od słabości ciała i duszy.

 

I … wracali pielgrzymi do swych domów, umocnieni spotkaniem ze Świętym Mikołajem w jego pierścieckim wizerunku … ufni w jego moc.

 

 

 Barbara Zabiega ADŚ.