Reportaże i zdjęcia » 2013 » Dzień Skupienia ADŚ - Hałcnów 2013

Apostolstwo Dobrej Śmierci u … cudami słynącej ikony Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie

             Nieprawdopodobna Boża atmosfera towarzyszyła wszystkim zgromadzonym czcicielom Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci 31. maja 2013 r. w sanktuarium w Bielsku-Białej Hałcnowie – przed cudami słynącą Pietą Bolesną, ukoronowaną koronami papieskimi. Świątynia szczelnie wypełniła się pielgrzymami. Licznie przybyły Wspólnoty ADŚ z naszej diecezji, archidiecezji katowickiej i krakowskiej - Zakopanego i Kirów.

            W uwielbianiu Boga w tajemnicy wcielenia i w składaniu czci Dziewicy Maryi w dniu święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, modlitwą Anioł Pański, rozpoczął się XIV Regionalny Dzień Skupienia. W gorliwej modlitwie różańcowej do 7. Boleści Matki Bożej wypraszaliśmy u Maryi łaskę zbawienia konającym.

Cnota wiary   

 W pełnym skupieniu wysłuchaliśmy - rozważań o wierze - księdza Jarosława Zaradzkiego Misjonarza MSF z Górki Klasztornej, które poruszyły nasze serca i uzmysłowiły nam głębokość wiary. Oto kilka fragmentów wypowiedzi księdza: Wiara pomaga nam dostrzegać wszędzie Boga, daje poczucie bezpieczeństwa i pokój serca. Wszystko, co nas spotyka, wiąże się z miłości zamysłu Boga… Bóg przychodzi do człowieka w formie łaski, wyciąga dobro nawet ze zła Wszystko jest łaską i talentem. Niezwykle ważne jest, byśmy uwierzyli w łaskę… Każda nasza chwila jest związana z miłością Boga. Człowiekiem wielkiej wiary był św. Franciszek z Asyżu. Potrzeba nam patrzeć na życie oczyma wiary. Całe nasze życie jest kompleksem talentów. Wiara to udział w widzeniu Boga…

Peleton modlitewny

            Trwając na modlitwie kilka godzin…zarówno w czasie koronki do Miłosierdzia Bożego, adoracji, drogi krzyżowej- dziękowaliśmy za otrzymane łaski dla nas i świata całego. Szczególnym hołdem czci przepraszaliśmy i wynagradzaliśmy za nasze grzechy, których dopuściliśmy się sami, za występki tych, co błąkają się z dala od drogi zbawienia; za zatwardziałych w niewierze i za krzywdy, jakie ze wszech stron świata ranią Najmiłosierniejsze Serce Jezusa. Z ufnością prosiliśmy Jezusa Miłosiernego, aby życie nasze i wszystkich ludzi świata było jednym aktem doskonałej miłości. Prosiliśmy o: świętość całego duchowieństwa, świętość rodzin, świętość narodu, powierzając jednocześnie Bogu wszystkie trudne i bolesne sprawy wszystkich ludzi.

 Zbawienie biednych dusz     

Najważniejszym momentem dnia skupienia była Eucharystia z udziałem prawie 40- tu kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Józef Nędza z parafii WNMP z Milówki, zaś homilię wygłosił ks. dr Marek Studenski… mówił o przemijaniu… o dobrej śmierci… o konieczności modlitwy za umierających. Nawiązywał do heroicznych scen życia matki bł. Jerzego Popiełuszki- gorliwej apostołki modlitwy o zbawienie biednych dusz. Mimo cierpienia, które zapewne sięgnęło granic najwyższych, sercem przebaczyła tym, którzy zadali śmierć jej umiłowanemu synowi Jerzemu - kapłanowi.

Cudowny dzień

W ten cudowny dzień doznaliśmy wiele radości, Bożej radości i Bożej edukacji, która zapewne przemieni wiele w naszych sercach, a przez to w naszych rodzinach i wspólnotach.

Całym sercem wyśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, aby podziękować Maryi za to cudowne poruszenie naszych serc.

Pięknie ubogacił to Boże spotkanie i przeniósł nas na płaszczyznę myśli ku miłości, wytryskającej z Bożego Serca dla nas… młodzieżowy chórek „Verba Dei” i chór parafialny z Milówki.

                                                                                                                      Lidia Wajdzik ADŚ