Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » 400-lecie święceń kapłańskich św. Jana Sarkandra - 21.03.2009 r.

…Wróć się duszo moja do spokoju swego,
                                bo dobrym dla ciebie okazał się Pan…
                            słowa Psalmu szeptane przez konającego ks. Jana Sarkandra  

Święty jubileusz

 

W sobotę 21 marca 2009 roku  główna Katedra Świętych Apostołów. Piotra i Pawła  w Brnie w Czechach  wypełniła się po brzegi duchowieństwem i wiernymi nie tylko z  diecezji brneńskiej, ale także z zagranicy. Diecezję bielsko-żywiecką reprezentowali  liczni  pielgrzymi ze Skoczowa i okolic na czele z ks. prałatem Alojzym Zuberem, dziekanem dekanatu skoczowskiego i ks. Marianem Kubeckim proboszczem z Dębowca
 To wielkie wydarzenie religijne  stało się za sprawą św. Jana Sarkandra, naszego rodaka. Biskup brneński Wojciech Cikrle rozpoczynając uroczystości jubileuszowe powiedział: „400 lat temu  – Jan Sarkander przyjmował tutaj święcenia kapłańskie. Nie wiem, czy wtedy było więcej wiernych niż dzisiaj tu obecnych, czy też mniej. To tutaj odmawiana była  Litania do Wszystkich Świętych, jak przy każdych święceniach kapłańskich”. Witając biskupów, kapłanów, szczególne ciepłe słowa  skierował do ks. prałata Alojzego Zubera, ks. Mariana Kubeckiego i pielgrzymów z  rodzinnych stron świętego Jana.

Eucharystia
Mszy św. koncelebrowanej  przewodniczył ks. Jan Graubner arcybiskup – metropolita morawski w  obecności kilku biskupów, około 80 kapłanów i licznie zgromadzonych czcicieli  patrona, którego Jan Paweł II w czasie kanonizacji uczynił patronem jednoczącej się Europy.  W homilii ks. arcybiskup mówił: „Wszędzie gdzie nie spojrzymy widać głęboki kryzys wiary i kryzys moralności. Ks. Jan Sarkander też żył w trudnych czasach, czasach  nienawiści międzywyznaniowej, za co między innymi poniósł śmierć męczeńską(...). Nie ulegajmy dzisiejszym trendom mody odchodzenia od Boga i Jego przykazań. Bierzmy sobie za przykład  świętego Jana Sarkandra, wielkiego obrońcy spowiedzi,  naśladujmy Go, idźmy tą drogą, którą On nam naznaczył swoim życiem i trwajmy w czci Tego wyjątkowego  Orędownika(…). Niech ta dzisiejsza uroczystość, która  jest okazją do przypomnienia o Jego wielkim heroizmie wiary, umocni nas w wierze i prowadzi do świętości…”.
Pod koniec Mszy św. ks. prałat Alojzy Zuber  odczytał list biskupa Tadeusza Rakoczego Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej skierowany do  biskupa brneńskiego.

Zabytki sztuki sakralnej
Atmosferę tej doniosłej uroczystości czuliśmy przez cały czas  naszego pobytu w Brnie. Otoczeni  szczególną opieką miejscowego kapłana, zwiedziliśmy oprócz  wspomnianej katedry o neogotyckim stylu, zespół klasztorny o.franciszkanów konwentualnych wraz z domem Loretańskim w ich barokowej świątyni, kryptę z pochowanymi w XVIII w. zakonnikami i osobami świeckimi w  kościele o. kapucynów,  a także kościół św.  Jakuba.
Pięknie odrestaurowane  barokowe wnętrze katedry, jak i  inne dzieła sztuki sakralnej w pozostałych obiektach  świadczą, iż Państwo Czeskie dba o zabytki kultury zabezpieczając corocznie w  budżecie odpowiednie środki finansowe na  rewitalizację sakralnych zespołów zabytkowych.
W drodze powrotnej  nawiedziliśmy położony obok Ołomuńca  Swaty Kopecek z piękną bazyliką mniejszą Matki Bożej i zespołem klasztornym o. norbertanów.

Kościół w liczbach
Trudne lata dla kościoła w Czechach osłabiły wiarę, szczególnie katolicką Z danych statystycznych wynika, że jest jeszcze wiele kościołów bez kapłana. Diecezję brneńską  zamieszkuje 1350 mln. mieszkańców, zaś katolików jest 533 tys.(39,4%). 452 parafie obsługuje jedynie 367 kapłanów z tego ponad 100 księży zakonnych. Podobnie jest w archidiecezji ołomunieckiej, a w innych diecezjach sytuacja pod tym względem jest o wiele gorsza.

Męczennik ze Skoczowa
Wielkie daty - kanonizacja Jana Sarkandra przez Ojca św. Jana Pawła II w Ołomuńcu  21.05.1995 r., a następnego dnia Msza św. pokanonizacyjna, pod Jego przewodnictwem  na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie i 400 lecie święceń kapłańskich 21 marca 2009 roku w katedrze brneńskiej, to ogromna łaska jakiej mogliśmy dostąpić. Dzięki Bogu za dar kapłaństwa naszego skoczowianina, który traktował krzyż jako wyraz łaski.

Święty Janie Sarkandrze – módl się za nami!

Lidia G-W. ads