Reportaże i zdjęcia » 2011 » IX Dzień Skupienia u Św. Mikołaja w Pierśćcu - 26.11.2011

 Św. Mikołaj - patron dobrej śmierci

‘’….bo taki dobry, dobry, dobry jest święty Mikołaj!’’- brzmi refren jednej z pieśni, śpiewanej tak często w sanktuarium świętego Mikołaja. Tak, rzeczywiście jest dobry, jest ucieczką w każdej potrzebie, a nawet w przejściu do wieczności. Stąd też wzywany jest jako patron dobrej śmierci. Wspólnoty parafialne Apostolstwa Dobrej Śmierci naszej diecezji i archidiecezji sąsiednich zaprzyjaźniły się z tym Wielkim Orędownikiem i naśladowcą cnót Chrystusowych, i gromadzą się co roku w ostatnią sobotę przed adwentem w pierścieckim sanktuarium. Tu wyczuwa się charyzmę i duchowość Patrona tego miejsca. Wielu doświadczyło łaski Bożego Miłosierdzia przez Jego zasługi: uprosili zdrowie dzieci, uzdrowienie z chorób, szczęśliwy wynik operacji, potomstwo i szczęśliwe rozwiązanie, pocieszenie w sytuacjach beznadziejnych, uwolnienie od nałogów, złych duchów, nawrócenie, a nawet dobrą śmierć dla swoich bliskich. Dlatego też w dniu 26 listopada podczas IX Dnia Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci zgromadziło się - podobnie jak w latach poprzednich - setki członków Stowarzyszenia i dziesiątki duszpasterzy parafialnych grup. 
Modlitwie przewodniczył i homilie wygłosił ks. Roman Siatka MSF, krajowy duszpasterz ADŚ. - Jakże dzisiejszy konsumpcyjnie nastawiony świat potrzebuje modlitwy, modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała – wolał w homilii. Demaskował niebezpieczeństwa czyhające na każdego z nas. Przestrzegał przed przeróżnymi taktykami działania nieprzyjaciela demona, który chcąc zawładnąć dusze, nie te, które ma już w posiadaniu, ale skupia się na ludziach pobożnych, a nawet tych, których codziennie spotyka się na Mszy Świętej. Ks. Roman uwrażliwiał na diabelskie taktyki, które sieją w sercach niepokój, niedowierzanie, starając się ,aby jak najwięcej dusz odciągnąć od źródła łaski, czyli sakramentów. Ostrzegał przed fałszywą pobożnością, gdyż z jednej strony wiele osób modli się, a z drugiej korzysta z wróżb, zawiązuje kolorowe kokardki w wózeczku noworodka, nosi na palcu pierścień atlantów, zawiesza maski na ścianie obok krzyża, zakłada na szyi kolorowe amulety, stawia na komodzie drzewko szczęścia, biega do energoterapeuty lub rzuca zaklęcia na swoich nieprzyjaciół. W takich obciążeniach Jezus nie będzie mógł działać w naszych sercach - mówił.- Każdy z nas musi sobie zadać pytanie, w końcu komu ufam? komu zawierzam? Jaką chcę iść drogą? Kto obiecał mi życie wieczne? Strzeżcie się kochani, fałszywej pobożności i mętnej religijności – wołał! 
  - Wielu z nas i nasze młodsze pokolenia uwikłane są w te różne demoniczne świecidełka, o których mówił w homilii duszpasterz krajowy. Potrzebne były nam te jasne i przejrzyste wskazania na zagrożenia i drogi wychodzenia z pogmatwanych życiowych sytuacji spowodowanych demonicznymi siłami – zauważyli uczestnicy dnia skupienia. - Dobrze, że wracamy do swoich rodzin z tą wiedzą. Szkoda, że mija już ten dzień skupienia u Cudotwórcy w pierscieckim Sanktuarium, że dopiero za rok spotkamy się w tak licznej rodzinie Apostolstwa, rodzinie tworzącej atmosferę radości i jedności ducha, płynącą z serc zgromadzonych wokół Jezusa Chrystusa - mówili. 
Sporo osób dzieliło się świadectwami. Jedno z nich utkwiło mi w pamięci. 
- Akurat rok temu przeżywaliśmy rodzinną tragedię - mówiła Ela. Nasza Lucyna w 6. miesiącu ciąży odczuwała mocne bóle w pachwinie lewej nogi. Lekarz wyjaśniał, że położenie płodu prawdopodobnie powoduje ucisk. Dziecko urodziło się w terminie. Po porodzie nastąpiły powikłania i po miesiącu pobytu w szpitalu wróciła z pierworodnym synem do domu. Przez cały czas ból nogi nie ustępował, nasilał się z każdym dniem. Nie było mowy o kąpieli w wannie i o sprawnym poruszaniu się po mieszkaniu. Dwóch lekarzy stwierdziło w pachwinie lewej nogi wyczuwalne guzy. Na onkologii w szpitalu potwierdzono wcześniejszą diagnozę. Leczenie, czy to farmakologiczne, czy operacyjne uzależnione było od wyników badań. To działo się pod koniec listopada 2010roku kiedy jej syn Oskar miał około 6 tygodni życia. Zrozpaczona Lucyna błagała Boga, całą rodzinę i różańcowe pogotowie modlitewne na Kaplicówce w Skoczowie o modlitwę w swojej intencji. Pragnęła żyć dla dziecka i męża. Zamówiono błagalną Msza Św. za wstawiennictwem św. Mikołaja w Sanktuarium Pierścieckim o uproszenie łaski uzdrowienia. Nad chorą modlił się również kapłan, prosząc o wypełnienie się woli Bożej. Przed odprawieniem Msza św., Lucyna poddana została kolejnemu badaniu. Badanie nie wykazało, żadnych chorobliwych miejsc w pachwinie lewej nogi. Noga wróciła do całkowitej sprawności. Lekarza zadziwił ten stan. Msza św. za wstawiennictwem św. Mikołaja, modlitwa kapłana, modlitwa wspólnot, a nade wszystko pełne zaufanie Bogu, sprawiły, że chora dostąpiła łaski Bożego Miłosierdzia. Kapłan charyzmatyk potwierdził to słowami: mocą Boga jesteś uleczona z guzków raka. Do dziś dolegliwości nie powtórzyły się, a szczęśliwa mama z radością służy mężowi i synowi. 
Księga podziękowań mówi o nieustannych łaskach doświadczanych przez pielgrzymów za wstawiennictwem św. Mikołaja w Pierśćcu. 
Stało się już tradycją, że w czasie dnia skupienia ADS połączonego z dniem turystyki pielgrzymkowej ma miejsce piękna uroczystość wręczenia statuetek Św. Biskupa z Miry. Kapituła św. Mikołaja przyznała statuetki Świętego już w tym roku już po raz piąty. Pięciu laureatów przyjęło figurę św. Mikołaja, różę i pamiątkowy dyplom. W gronie wyróżnionych znaleźli się: ks. Roman Siatka - duszpasterz krajowy ADS, ks. kan. Andrzej Loranc - kustosz sanktuarium Św. Jakuba w Szczyrku, zelatorki ADS: Helena Haręźlak z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, Irena Strządała z parafii Miłosierdzia Bożego w Bąkowie i Magdalena Urbańczyk z parafii św.Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich. 
W ten symboliczny sposób wyrażamy kapłanom i zelatorom uznanie, szacunek i wdzięczność za dzielenie się charyzmatami otrzymanymi od Boga, za osobiste pełne poświęceń życie dla Boga i ludzi, za budowanie trwałych więzi między ludźmi wspólnot reprezentującymi różne środowiska i za inicjatywy i organizowanie pielgrzymek do miejsc kultu. Po raz kolejny łączyliśmy naszą modlitwę z popularyzowaniem pielgrzymowania, do miejsc szczególnych, naznaczonych świętymi na Śląsku Cieszyńskim: św. ap. Piotrem i Pawłem, św. Janem Sarkandrem, św. Mikołajem i św. Barbarą. Na tę okoliczność został wydany folder – produkt pielgrzymkowy pokazujący wyjątkowe miejsca duchowego wzmocnienia na Ziemi Cieszyńskiej.
Lidia Wajdzik ADS
 
 

Laudacje wyróżnionych:
 
Kto kocha ludzi jak Chrystus,
chce, by należeli oni do Boga, a nie do niego.
W ten sposób zapewnia sobie oczywiście
ich posiadanie na wieki......”
św. Edyta Stein
 
dla ks. Romana Siatki MSF z Centrali Apostolstwa Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej
 
Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności  przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA
 
za wieloletnie szerzenie kultu Matki Bożej, pełną osobistego zaangażowania duszpasterską pracę dla przygotowania wiernych nie tylko do godnego spotkania z Bogiem w ostatnich chwilach życia, lecz także - poprzez katechezę i medytację - do świadomego i odważnego podążania ścieżkami Ewangelii,
 
za niestrudzone szerzenie kultu wielu świętych orędowników, patronów dobrej śmierci oraz Świętego Biskupa z Myry, 
 
za umiejętne i przemyślane korzystanie z technik Nowej Ewangelizacji - błyskawicznych informacji serwisu SMS na komórkę, wielu multimedialnych projektów, za bogactwo dziennikarskiej refleksji, osobiste serdeczne poświęcenie się redakcyjnej pracy oraz upowszechnianie w kraju i zagranicą kwartalnika „Nadzieja i Życie” - czasopisma Apostolstwa,
 
za propagowanie drogą internetową i poprzez czasopisma, nie tylko idei naszego Apostolstwa, ale również kultu Matki Bożej Pompejańskiej oraz miejsca Nabożeństw Pompejańskich, co przyczynia się do wzrostu odwiedzin Śląska Cieszyńskiego przez pielgrzymów z różnych stron Polski oraz zagranicy,
 
za uczynienie dla nas swego kapłaństwa darem i hojnego dzielenia się charyzmatami otrzymanymi od Boga - uważnego słuchania i niesienia porady, daru kaznodziejstwa, wielu bogatych rekolekcyjnych koncepcji, jak też modlitwy, która budzi serce oraz ducha zawierzenia się Jezusowi i Jego Matce,
 
za misjonarską posługę, która buduje twórcze więzi między członkami Wspólnoty Apostolstwa nie tylko w naszej diecezji, ale poprzez udział w wielu wydarzeniach religijnych przyczynia się do współpracy ze Wspólnotami innych diecezji i archidiecezji w kraju, a nawet za granicą.
 

dla ks. kan. Andrzeja Loranca - Kustosza Sanktuarium Św. Jakuba w Szczyrku

 

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA

 

za rozpowszechnianie kultu Matki Bożej Bolesnej, treści Apostolstwa Dobrej Śmierci i niestrudzone szerzenie kultu św. Jakuba Apostoła Narodów,

 

za inicjowanie i organizowanie wielu wydarzeń o charakterze religijno-kulturowym związanych z patronem parafii, między innymi  cyklicznego „Rzeźbiarskiego Pleneru Jakubowego” w wyniku, którego monumentalne ponad 4 metrowe rzeźby zdobią różne miejsca Szczyrku,

 

za ogromne osobiste zaangażowanie się w dokończeniu budowy nowego kościoła i doprowadzenie do jego konsekracji,

 

za troskę i ochronę istniejących zabytkowych obiektów sakralnych poprzez ich renowację i remonty, 

 

za posługę w rozwijaniu współpracy między wspólnotami modlitewnymi oraz  wspierania działalności charytatywnej,

 

za organizowanie oraz uczestniczenie w wielu krajowych i zagranicznych pielgrzymkach, w tym również do miejsc kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim,

 

za upowszechnianie i popularyzowanie BESKIDZKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA, prowadzącej ze Szczyrku do Simoradza.


 dla Heleny Harężlak - Zelatorki Apostolstwa Dobrej Śmierci Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bielsku-Białej -Aleksandrowicach 

 

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA

 

za założenie przy parafii Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci i ponad 13-letnie osobiste zaangażowanie się w modlitwę i prowadzenie wspólnoty apostolstwa, 

 

za współdziałanie z 13 grupami działającymi, na rożnych płaszczyznach przy parafii, a także nawiązywania współpracy ze wspólnotami działającymi przy parafiach naszej diecezji,

 

za inicjowanie i uczestniczenie w różnorodnych, okolicznościowych nabożeństwach, wydarzeniach celem wzbogacenia siebie i innych duchowo oraz pozyskania nowych członków apostolstwa. Widocznym owocem osobistego poświęcenia się pracy apostolskiej było doprowadzenie do powstania w bieżącym roku nowej wspólnoty apostolstwa przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Pewli Wielkiej,

 

za włożony wysiłek współorganizowania z innymi wspólnotami wyjazdów pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego między innymi do obiektów sakralnych na terenie Śląska Cieszyńskiego.


dla Ireny Strządała - Zelatorki Apostolstwa Dobrej Śmierci Parafii Miłosierdzia Bożego w Bąkowie
 
Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA
 
za ponad 14-letnią wierność obowiązkom wynikającym z prowadzenia wspólnoty apostolstwa w swojej parafii, wielką gorliwość i zaangażowanie w modlitwach Kościoła oraz szerzenie kultu św. Mikołaja,
 
za pełne poświęcenie w współorganizowaniu różnych wydarzeń religijnych, wzorową współpracę z innymi ruchami działającymi przy parafii i wspaniały przykład w niesieniu dobra, miłości, służenia bliźnim między innymi poprzez duchową i materialną pomoc misjonarzom,
 
za wykorzystanie talentu pisarskiego, redagując setki artykułów i wierszy w gazetce parafialnej, dokumentowanie w kronikach ważnych wydarzeń kulturalnych i religijnych, napisanie i wydanie Monografii Bąkowa,
 
za inicjowanie i współorganizowanie licznych pielgrzymek do miejsc kultu religijnego, w tym również do obiektów sakralnych na Śląsku Cieszyńskim i włączanie się sercem w realizację programu modlitewnego w czasie ich trwania.

dla Magdaleny Urbańczyk - Zelatorki Apostolstwa Dobrej Śmierci Parafii Św. Barbary w Bielsku-Białej - Mikuszowicach Krakowskich
 
Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA
 
za ponad 11-letnie pełne osobiste zaangażowanie się w modlitwę i prowadzenie wspólnoty apostolstwa w swojej parafii,
 
za uczestniczenie w różnorodnych, okolicznościowych nabożeństwach, dając przykład gorliwego służenia Bogu i ludziom, a tym samym budowania nowych więzi pomiędzy wspólnotami, a szczególnie pomiędzy ludźmi potrzebującymi różnorakiego wsparcia,
 
za inicjowanie nowych form modlitwy i angażowania osób do współpracy, 
 
za włożony wielki wysiłek współorganizowania wyjazdów pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego między innymi do Brennej, Skoczowa, Pierśćca i Pogórza.