Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Malta - wyspa św. Pawła Apostoła

 Malta – wyspa św. Pawła Apostoła 

Dwukrotnie Papieże nawiedzili tę wyspę, leżąca pośrodku Morza Śródziemnego. „Rodzinne odwiedziny” – tak Ojciec Święty JP II w 1990 roku określił swą wizytę na Malcie w mieście Zakonu Kawalerów Maltańskich.
1950 rocznica pobytu św. Pawła Apostoła na tej wyspie, była okazją do kolejnej wizyty tym razem Benedykta XVI. O pobycie św. Pawła na Malcie wspominają Dzieje Apostolskie (28,1-11). Prawie przez trzy miesiące uzdrawiał tu chorych, wszczepiał chrześcijaństwo.
Burzliwe są dzieje Malty, przechodziła z rąk do rąk, znajdując się pod panowaniem fenickim, rzymskim, bizantyjskim, normańskim, hiszpańskim...wreszcie w 1530 r. stała się państwem joannitów – rycerzy z Zakonu Szpitalnego św. Jana Jerozolimskiego, nazwanych z czasem kawalerami maltańskimi. Po wypędzeniu zakonników w 1798 roku na Malcie rządzą Francuzi, a później Brytyjczycy. Malta uzyskała niepodległość w 1964 r. 
Zwiedziliśmy wiele zabytków architektury pochodzących z okresu joannickiego zwłaszcza w stolicy La Valletta, w miasteczkach: Mdina, Rabat, Mellieha, Bugibba oraz na wyspie Gozo w stolicy Wiktoria.
Malta to najbardziej katolicki kraj w Europie i na świecie. Katolicy stanowią tam 98 % wśród 404 tys. mieszkańców. Na tej małej wyspie o powierzchni 316 km2  jest 365 kościołów, co świadczy też o wielowiekowym, niezachwianym trwaniu Maltańczyków w wierze chrześcijańskiej i w łączności ze Stolicą Piotrową. Patronami Malty są święci: Paweł, Publiusz, Agata i Jerzy. Jedynym kanonizowanym (2007 r.) maltańczykiem jest Dun Gorg – ks. Georg Preca. To on w 1957 r. zaproponował do prywatnego odmawiania pięć nowych tajemnic różańcowych, które nazwał „tajemnicami światła”. Przyjął je Jan Paweł II i w 2002 r. wprowadził w całym kościele.