Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Maraton biblijny

                W uroczystym dniu  obchodów 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, u stóp  Królowej Różańca Świętego z Pompejów i świętego Jana Sarkandra, w Kaplicy pod Jego wezwaniem, na Kaplicówce w Skoczowie, miało miejsce  dwugodzinne, wspólne czytanie  Ewangelii według świętego Marka.  Maraton Biblijny zorganizowano także  z okazji doniosłych rocznic związanych z czcigodnym Sługą Bożym Janem Pawłem II, a mianowicie: 90 rocznicy  Jego urodzin, 15 rocznicy Jego pobytu w Skoczowie, 5 rocznicy Jego śmierci oraz 25 rocznicy postawienia na wzgorzu Kaplicówka, Papieskiego Krzyża, przeniesionego  z Katowic z dzielnicy Muchowiec. 

                Biblijne spotkanie  rozpoczął ks.prałat Alojzy Zuber, modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego. Po niej  38 osób z różnych wspólnot dzialających przy parafii św.Ap.Piotra i Pawła, a także z parafii sąsiednich na głos czytało Słowo Boże.  Wśród czytających byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, ludzie rożnych zawodów, zaangażowani we wspólnotach działających przy skoczowskiej parafii oraz  aktywni czlonkowie ads z innych parafii. Poniżej prezentacja osob, które wzięły udział w Maratonie Biblijnym.

Temu wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszyła projekcja  filmu, obrazująca sceny biblijne wynikające z  czytanej Ewangelii oraz  wystawa zabytkowych i zagranicznych wydawnictw biblijnych.Organizatorami maratonu było: Diecezjalne Radio Katolickie "Anioł Beskidów" i  wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci dzialajaca przy  Parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie pod przewodnictwem ks.prałata Alojzego Zubera.

Lidia Greń-Wajdzik

fot.Kazimierz Chrapek