Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Rekolekcji myśli, nie tylko na Wielki Post - GN 14.03.2010

Rekolekcji myśli, nie tylko na Wielki Post

Z nadzieją zmartwychwstania

 Wielkopostne rekolekcje, które dla Apostolstwa Dobrej Śmierci poprowadził w Brennej ks. Roman Siatka MSF, były czasem refleksji nad tajemnicą życia oraz śmierci człowieka i Chrystusa.
Do tajemnicy życia i śmierci wracamy przecież na każdym kroku naszego chrześcijańskiego życia. Pragniemy, by tak jak Jezus być dziećmi Boga, i chcemy, by Bóg przyjął nas jako swoje dzieci. Patrzymy w wieczność i cały czas wybiegamy daleko w przyszłość – tłumaczył ks. Roman Siatka, pokazując, jak liturgiczne teksty Mszy świętej mocno podkreślają właśnie tę perspektywę naszej modlitwy.

Ks.Roman SIatka udzielił
uczestnikom rekolekcji sakramentu
namaszczenia chorych
foto Alina Świeży-Sobel

 
– Msza pozwala ogarnąć wszystko, co wiąże się z życiem, i pokazuje nadzieję zmartwychwstania. Uczestnicy rekolekcji przyznają, że bardzo wiele dało im ponowne spojrzenie na problem śmierci. Anna Dokutowicz jest lekarzem i od 12 lat wolontariuszką w żywieckim hospicjum domowym. – Ta refleksja nad tajemnicą życia oraz śmierci towarzyszy mi często i pomaga w pracy hospicyjnej. Nasi chorzy potrzebują pomocy medycznej, ale też duchowego wsparcia, modlitwy. Dlatego kilka lat temu dołączyłam do wspólnoty Apostolstwa. Jest to dla mnie ważna inspiracja do pracy i wskazówka, jak mogę lepiej pełnić moją lekarską posługę – podkreśla Anna Dokutowicz. – Wszyscy mocno przeżyliśmy te rekolekcje, łącznie z udzielonym na ich zakończenie sakramentem namaszczenia chorych – przyznaje Lidia Greń-Wajdzik, diecezjalna zelatorka ADŚ. – Cieszymy się też z tego, że wspólnota, rozszerza się o kolejną grupę w parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej.
tm
Gość Bielsko-Żywiecki nr 10/928 z 14.03.2010