Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Rekolekcje Brenna 2010

 „Tajemnice życia i śmierci”

Foto: ks. Roman SiatkaU progu Wielkiego Postu, w dniach od 25 - 28 lutego ponad 100 członków Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko-Żywieckiej przebywało w Brennej na Rekolekcjach. Rekolekcje, jak co roku, odbywały się w Domu Rekolekcyjnym im. św. Jadwigi należącym do Diecezji Katowickiej. Prowadził je Ojciec Roman Siatka, misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej. To właśnie w Górce Klasztornej  Misjonarze Św. Rodziny są opiekunami ADŚ w całej Polsce, w tym również ADŚ z naszej Diecezji.
Temat Rekolekcji brzmiał: „Tajemnice życia i śmierci w tekstach chrześcijańskich obrzędów i modlitw”. Temu tematowi przyporządkowane były tematy Konferencji i Medytacji. Każdy kolejny dzień Rekolekcji był wypełniony modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego tzw. Uczta Biblijna, pogadanką religijną, medytacją i własną refleksją. Centralne miejsce zajmowała Eucharystia. Dzień rozpoczynał się Godzinkami ku czci Matki Boskiej Bolesnej, a kończył Apelem Jasnogórskim, podsumowaniem dnia i Błogosławieństwem.
W piątkową noc miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy modlitewne wg miejsca zamieszkania i samodzielnie prowadzili adorację. Najliczniejszą grupą modlitewną byli przedstawiciele parafii rudzickiej w liczbie 25 osób. W Rekolekcjach uczestniczyli również przedstawiciele Hałcnowa, Cieszyna, Jasienicy, Jastrzębia, Simoradza, Skoczowa i Żywca. W niedzielę na zakończenie Rekolekcji otrzymaliśmy Komunię św. pod dwoma postaciami oraz Sakrament Chorych. To było dla nas wielkim przeżyciem, w niejednym oku zakręciła się łza.
Foto: ks. Roman SIatkaNad całością Rekolekcji od strony organizacyjnej czuwała diecezjalna moderatorka ADŚ Pani Lidia Wajdzik. 
Uczestniczyłam w Rekolekcjach po raz czwarty. Bardzo je sobie cenię. W tym zabieganym życiu, trosce o byt materialny naszych rodzin, jest to doskonała okazja zatrzymania się, zastanowienia i refleksji. Jest to czas poświęcony Panu Bogu i żarliwej (jak kto najlepiej potrafi) modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego. Wyrwani z zajęć domowych możemy skupić się i w pełni poddać refleksji na temat życia i śmierci jako przejścia do lepszego świata. Temat trudny, w naszych czasach pomijany, ale jakże istotny w świetle wiary i nauki Kościoła. W oderwaniu od spraw codziennych, polityki, zgiełku i gwaru mediów, skupiamy się na tym, co najważniejsze w życiu człowieka. I to jest piękne!
Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich uczestników Rekolekcji składając wyrazy podziękowania naszej diecezjalnej moderatorce Pani Lidii Wajdzik, dzięki której w urokliwej Brennej możemy skierować nasze oczy i serce do Miłosiernego Boga.
Bóg zapłać Zacnym Kapłanom: ks. prałatowi Alojzemu Zuberowi - diecezjalnemu opiekunowi ADŚ w Diecezji Bielsko – Żywieckiej, Ojcu rekolekcjoniście Romanowi Siatce za wspaniałe prowadzenie tych wielkopostnych ćwiczeń duchowych, ks. dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego, ks. emerytowi Alojzemu Bindzie za pomoc i sprawowaną Eucharystię, zaś Siostrom Boromeuszkom za troskę o nasze wyżywienie i komfortowe warunki. Dziękuję również współuczestniczkom za wspólne modlitwy, śpiewy, medytacje, za życzliwość i wyrozumiałość okazywaną codziennie.
Bóg zapłać Wszystkim za wszystko!
 
wdzięczna uczestniczka
Teresa Marekwica