Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Spotkanie opłatkowe 2010

„Przemija postać tego świata i my przemijamy”.


    31 styczeń to radosny dzień dla diecezjalnej Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci , to piękna tradycja opłatkowych spotkań w Skoczowie z ks. biskupem  Tadeuszem Rakoczym Ordynariuszem naszej diecezji.
W kościele pw. śś. ap. Piotra i Pawła odbyła się uroczysta Msza św.  z udziałem dyrektora krajowego Apostolstwa ks. Antoniego Żebrowskiego, wielu kapłanów. Gościem specjalnym  był  ks.prof. dr hab. Mariusz Kościelniak. Mszy św. przewodniczył ks. bp Tadeusz Rakoczy.
Chór parafialny „Laudate Dominum” pięknym śpiewem kolęd wprowadził nas w atmosferę bożonarodzeniową i nadał bardziej uroczysty  charakter całej liturgii wielbiąc tą formą Boga.
Moc Słowa Bożego  proroka Jeremiasza, św. Pawła i Ewangelisty św. Łukasza ubogaciło nasze serca i otwarło na serca, które do nas skierował w swojej homilii Biskup. Ta homilia głęboko zapadła w nasze umysły, bo jej słowa były pełne troski o nasze życie i nasze zbawienie.
Przytoczmy niektóre z nich, by powróciły jeszcze raz do naszych umysłów i serc, by pobudziły do refleksji i głębokiej zadumy nad naszym życiem i przemijaniem.  Biskup z wielkim przejęciem ukazywał współczesne zagrożenia, które eliminują Boga z życia człowieka, co powoduje jego degradacje i samounicestwienie. Jedynym i niepowtarzalnym źródłem miłości jest Bóg, który stworzył nas z miłości i do miłości. On ciągle woła do człowieka, by odpowiedział na Jego miłość. Człowiek współczesny  nie chce uznać  Boga, nie chce Go słuchać. Żyje tak, jakby Boga nie było. Bóg wiedział, że człowiek będzie żył w ciemnościach grzechu, daje więc Swojego Jedynego Syna, by stał się dla nas światłem , byśmy nie błądzili. Człowiek i ten największy dar odrzuca. Wybiera grzech – śmierć, nowoczesność. I pomimo, że sam siebie nie stworzył, to żyje tak, jakby był twórcą samego siebie. Na pytanie dlaczego tak żyje,  tak wybiera? – odpowiada, że jest nowoczesny.
Nowoczesny człowiek nie myśli o śmierci, nie myśli o życiu wiecznym. Żyje tylko chwilą, często zagubiony traci sens swojego życia, rozbija się o swój grzech, cierpi okrutnie na brak miłości, i chodzi po omacku. A Bóg chce go wziąć za rękę i wyprowadzić do światła, czeka na niego, bo kocha, czeka na niego w Eucharystii, czeka w sakramencie pokuty. On jest zawsze z człowiekiem, On był i jest i trwa nieprzerwanie i jest Jedynym źródłem ludzkiego spełnienia.
    Biskup dziękował Wspólnocie  Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci , że widzi potrzebę ciągłej przemiany i nawracania, że słucha głosu Boga, korzysta z sakramentów Świętych, jednoczy się z Bogiem przez Maryję na modlitwie, czuwaniach i przygotowuje serca na tą ostatnią najważniejszą godzinę życia.
    Biskup podkreślił,  jak  ważna jest świadomość śmierci, która jest powrotem do Domu Ojca albo do wiecznej otchłani. Życzył, aby macierzyńska miłość Matki, Patronki Dobrej Śmierci podtrzymywała nas na tej drodze, ku wieczności.
Biskup podziękował za prężny rozwój Apostolstwa, które działa w 50 parafiach i pragnie zrealizować się w tym przesłaniu ...”bo dobrze żyć to wiele, ale dobrze umrzeć to wszystko”.
    Można by jeszcze sparafrazować wypowiedź biskupa o „nowoczesnym człowieku” – „jeżeli Boga nie ma, to ja wierzący nie straciłem niczego, a jeżeli Bóg jest, to  ty, nowoczesny człowieku, straciłeś wszystko”. (homilia ks bpa - przeczytaj)
            Miłą ceremonią było wręczenie przez ks. biskup  statuetek św. Mikołaja ks.infułatowi Władysławowi Fidelusowi z parafii Najświętszej Maryi Panny z Żywca oraz ks.prałatowi Oskarowi Kuśce kustoszowi Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu. Uroczystość wręczenia tradycyjnie odbywa się podczas listopadowego dnia skupienia adś w Pierścieckim Sanktuarium, z uwagi jednak na niemożliwość bycia kapłanów w tym dniu w Pierśćcu, ceremonii wręczenia statuetek dokonano w czasie spotkania wspólnoty w Skoczowie. Decyzją kapituły statuetki św. Mikołaja przyznaje się osobom, instytucjom, których wyjątkowa gorliwość daje osobisty przykład, jak przez dobre życie, pełne modlitwy, i czynów miłosierdzia przygotować siebie i innych  na spotkanie z Bogiem. Tą formą wyróżnienia podkreśla się również zasługi związane w szerzeniu kultu Matki Bożej Bolesnej, św. Mikołaja i św. Barbary oraz  te związane  z  popularyzowaniem pielgrzymowania.
    Po Eucharystii wspólnota adś wraz z ks. biskupem i  księżmi spotkała się przy gościnnym stole w Domu Kultury składając sobie na wzajem pełne serdeczności życzenia.  I wbrew opinii ludzi „nowoczesnych”, że nasza wspólnota jest wspólnotą skupiającą ludzi smutnych, pesymistycznie nastawionych do życia, można było przekonać się, o emanującej radości  z twarzy tych ludzi, miłości  i nadziei wypływającej z bliskości Maryi i Jej Syna Jezusa.
     Jakże pięknie prezentowali się na scenie pomocnicy misjonarzy - młodzież i dzieci z  parafialnej „Misyjnej Jutrzeniki”. Znów nasze serca otworzyły się na bożonarodzeniową noc, nasze oczy zwróciły się  ku stajence, w której leżało żywe dzieciątko, jakże przypominające nam tą radosną noc w ubogiej stajence w  betlejemskiej grocie, w otoczeniu Maryi i Józefa, aniołów i pastuszków. Piękne dzięki składa wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci, młodym aktorom misyjnym, ks. Marcinowi Wróblowi opiekunowi duchowemu, Pani Urszuli Marchula, która przez lata nie szczędzi czasu, sił i środków, aby mali misjonarze  ze Skoczowa docierali z pomocą do każdego zakątka świata i nieśli pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna;  rodzicom dzieci, babciom i dziadkom, rodzinie Wiechom, którzy ukierunkowują swoje pociechy i  włączają się aktywnie  w działalność misyjną. Jakże radowało to serce ks. biskupa, który wyraził to słowami, wpisując się do kroniki pamiątkowej: "Jutrzenka" skoczowska zgodnie z poleceniem Chrystusa owocnie wspiera dzieło misyjne, aby żywe Słowo Boże docierało do wszystkich ludzi na świecie. Równocześnie jej członkowie i członkinie rozwijają się duchowo i dojrzewają w wierze, nadziei i miłości. A dziś ubogacili nasze wigilijne spotkanie z ADŚ pięknem jasełek i wprowadzili nas  w Tajemnicę Bożego Narodzenia.  Za te wszystkie owoce dobra i piękna dziękuję Wam i polecam Maryi Matce Pięknej Miłości i Dobrej rady.  Z serdecznym błogosławieństwem”. Tadeusz Rakoczy.
         Wyrażamy wdzięczność i podziękowanie wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do współorganizacji tego, jeszcze wigilijnego spotkania. W Waszej intencji, w intencji rodzin i zmarłych z rodzin odprawiona będzie Msza św. o Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego i spokój duszy dla zmarłych w dniu 2 marca 2010 roku o godz.21.oo na Kaplicówce w Skoczowie. Serdecznie zapraszamy.
 

Lidia Wajdzik diec.zel.adś,                       
Kazimierz Chrapek zel.
Maria Kowalska adś
        

 (zobacz reportaż na portalu ox.pl)