Reportaże i zdjęcia » 2006-2010 » Hałcnów

Dzień Skupienia w Hałcnowie

W ostatni piątek maja po raz kolejny członkowie ADŚ, sympatycy i czciciele Matki Boskiej Bolesnej diecezji bielsko- żywieckiej i katowickiej uczestniczyli w Dniu Skupienia w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Hałcnowie.
Spotkanie rozpoczęła modlitwa Anioł Pański podczas której odsłonięta została figura MBB- Piety Bolesnej.
Wszystkich licznie przybyłych do sanktuarium przywitał proboszcz tutejszej parafii ks. Stanisław Morawa, który opowiedział historię rzeźby i kościoła pięknie ilustrowaną witrażami.
Zgromadzeni u stóp Matki Boskiej zanosiliśmy do Niej podziękowania za otrzymane łaski ale także prośby o pomoc i radę w trudnych chwilach życia.
Wizyta u Tej Najczulszej i Najukochańszej Matki sprawia bowiem, że otwierają się nasze serca, szczerze potrafimy przedstawić Jej nasze tajemnice i problemy ale także dzielić się z Nią naszymi radościami. To Ona bowiem zanosi przed Oblicze Swojego Syna Jezusa Chrystusa to wszystko co do Niej przynosimy z wiarą i nadzieją. a tuląc Ciało Swojego Syna tuli do serca każdego z nas.
Bogaty program tego dnia uświetnił koncert pieśni rekolekcyjnych przeplatany nauką MFS ks. Janusza Jezuska. Na pewno pytanie skierowane do nas " Czy ty mnie miłujesz ? " skłoniło wszystkich do refleksji i zastanowienia się nad odpowiedzią. Bo czyż kochając Boga miłujemy Go ?
Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest łatwa. Życie tak bardzo absorbuje nas, bo przecież rodzina, dom, praca zajmują nasze myśli i czas. Ale może właśnie ten Dzień Skupienia, wspólne modlitwy, spowiedź święta a przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu pomogły niejednemu z nas na znalezienie odpowiedzi na to trudne pytanie?
Na zakończenie tego pięknego dnia odprawiona została msza św. w intencjach przez nas polecanych, koncelebrowana przez 31 księży przybyłych do Sanktuarium ze swoimi grupami.
Misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej ks. Roman Siatka w homilii jeszcze raz podkreślił jak ważną rzeczą w naszym doczesnym życiu jest powierzenie się opiece Matki Boskiej. Ona wyprasza dla nas zdroje łask, zawsze jest przy nas, pociesza i pomaga ale także wzywa do świętości życia aby nie bać się śmierci i przed nią nie uciekać aby być gotowym na życie wieczne dziś i jutro.
Po Apelu Jasnogórskim pożegnaliśmy Matkę Boską Bolesną i Jej Syna oraz gościnne progi Sanktuarium w Hałcnowie.
Do domów wracaliśmy zmęczeni ale jakże wzbogaceni duchowo, umocnieni modlitwą i naukami ale także z powierzonym nam przez Matkę Boską zadaniem :kochajmy, miłujmy, żyjmy tak jakby ten dzisiejszy dzień był naszym ostatnim.
Matko Boska Hałcnowska módl się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen
Zel. Zofia Warlewska. - Górki Wlk.